Skip to main content

Stoppa regeringens åtgärdspaket

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 01:00 CET

Amnesty International vädjar nu till regering och riksdag att inte fatta beslut om de åtgärder som regeringen presenterade i förra veckan. Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter, menar människorättsorganisationen, som idag startar ett upprop mot regeringens förslag.

Delta i uppropet, skriv till regeringen här

- Regeringens förslag innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. I vissa delar balanserar man nu på gränsen till vad som är juridiskt möjligt. Vi är mycket oroade över utvecklingen och därför uppmanar vi nu alla människor i Sverige att tillsammans med oss kräva att åtgärderna inte genomförs, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare vid den svenska sektionen av Amnesty International.

- Om åtgärderna införs kommer de leda till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten. Åtgärderna kommer också få helt oönskade resultat för flera myndigheter, däribland Migrationsverket som får ett stort extra arbete med att ompröva tillfälliga uppehållstillstånd och med att hitta ett system för att snabbt och rättssäkert implementera en ny lag, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flykting och migration vid den svenska sektionen av Amnesty International.

Några av de åtgärdsförslag som Amnesty kritiserar handlar om införandet av tillfälliga uppehållstillstånd och att rätten till familjeåterförening tas bort i många fall. Förslag som bland annat kommer att försvåra för många människor att komma in i samhället.

-För den som flytt krig kommer oron över både den egna situationen och över de anhörigas, som finns kvar i hotfulla situationer i hemlandet, överskugga allt annat. Det blir svårt att fokusera på att lära dig ett nytt språk och planera för studier eller söka arbete när du inte vet hur din, eller dina nära och käras framtid, kommer att se ut, fortsätter Madelaine Seidlitz.

Regeringen föreslår dessutom att rätten till familjeåterförening enbart ska gälla kärnfamiljen, det kommer innebära att HBTQ-personer fråntas rätten till familjeåterförening eftersom det i de allra flesta länder som människor flyr från inte är tillåtet eller möjligt att gifta sig. Och förslaget om att bara bevilja tillfälliga uppehållstillstånd till ensamkommande barn strider mot andemeningen i FN:s Barnkonvention.

Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige, utan i hela EU. Problemen med vissa av EU:s medlemsländers bristande vilja och agerande måste lösas på en en EU nivå.

- Vi kommer begära att regeringen inte fattar beslut om de presenterade åtgärderna. Vi kommer vädja till riksdagsledamöterna att rösta mot ett framtida lagförslag om ett införande av åtgärderna, om det blir aktuellt. Vi uppmanar alla de som delar vår oro och kritik att göra likadant, säger Anna Lindenfors.

Vill du skriva till regeringen - klicka här.

Hör Madelaine Seidlitz i P1 Morgon (3 december 2015) - klicka här.