Skip to main content

STORBRITANNIEN: Nya lagen stoppar inte terrorism

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 12:10 CEST

Den brittiska regeringen hävdar att spelets regler har ändrats, men regeringen är ute på farlig mark om man börjar leka med reglerna, säger Amnesty i en kommentar till den nya terroristlagen.

Att riva upp brittiska fri-och rättigheter som har sitt ursprung i Magna Carta från 1215 är att ge efter och låta de brottslingar, som genomför illdåd som de i London den 7 juli, avgå med segern. Effektiva åtgärder för att stoppa terrorism är nödvändiga, men de svepande och otydliga åtgärder som presenteras i den nya lagen är både farliga och illa formulerade.

Åtgärdspaketet som den brittiska regeringen har lagt fram visar på en medveten urholkning av de mänskliga rättigheterna. Regeringens breda och vaga definition av terrorism kan t.o.m. användas för åtal mot fredliga kärnvapenmotståndare och lämnar utrymme för politiska ställningstaganden.

Att hålla misstänkta personer i upp till 90 dagar utan åtal undergräver rätten till frihet, rätten till en rättvis rättegång och rätten att inte stämplas som skyldig förrän man fått sin sak prövad. Det öppnar också upp för rekrytering av nya terrorister.

-Dessa åtgärder tillsammans med regeringens planer på att utlämna personer, av säkerhetsskäl, till länder där de riskerar tortyr istället för att ställa dem inför rätta i Storbritannien, kommer att leda till att utsatta grupper marginaliseras än mer och att misstro och segregering får nytt bränsle, säger Amnesty.

Storbritannien borde i stället gå i bräschen för att försäkra och inte undergräva mänskliga värden. Respekt för mänskliga rättigheter är en nödvänding grund för att uppnå säkerhet och för att motarbeta terrorism.


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se