Skip to main content

STORBRITANNIEN: Vägval för eller emot tortyr

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:17 CEST

Tortyr kan aldrig accepteras och bevis som är framtvingade under tortyr får inte tillåtas i brittiska domstolar, säger Amnesty i ett uttalande på måndagen i samband med att de brittiska laglorderna i överhuset ska pröva denna fråga.

Ett antal jurister, som företräder Amnesty och tretton andra organisationer, kommer att göra en framställan om att laglorderna ska upphäva beslutet från den brittiska appellationsdomstolen, 2004, om att brittiska domstolar ska tillåta bevis som har framtvingats under tortyr under förutsättning att detta har skett utanför Storbritannien och att brittiska agenter inte har varit delaktiga.

- Storbritannien får inte acceptera det oacceptabla. Tortyr är vedervärdigt och kan aldrig försvaras. Det är förbjudet enligt internationell rätt, det finns inga undantag, tortyr får inte förekomma någonstans i världen. Laglordernas prövning är därför mycket betydelsefull. Storbritannien befinner sig vid ett vägskäl. Antingen går man emot appellationsdomstolen och håller fast vid sina internationella åtaganden, eller också tar man steget över till det olagliga, säger Amnesty.

Om laglorderna fastställer appellationsdomstolens utslag innebär det grönt ljus för torterare världen över. I stället för att leda kampen mot tortyr kommer Storbritannien legitimera torterarnas övergrepp.

- Det är dags att tala klarspråk, det handlar inte om huruvida bevisen är användbara. Det handlar om att Storbritannien vill blunda för det faktum att fångar runt om i världen utsätts för fruktansvärda övergrepp. Den internationella rätten är glasklar:

1. Stater får inte utsätta någon för tortyr.
2. Stater får inte utlämna någon till ett land där de riskerar att utsättas för tortyr.
3. Stater får inte använda bevis som har framtvingats under tortyr.

Genom att förhandla fram diplomatiska försäkringar, för att kunna utlämna personer till länder där tortyr förekommer, har Storbritannien redan gett sig in på en farlig väg och riskerar att bryta mot två av dessa punkter.

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se