Skip to main content

Straffrihet för krigsförbrytelser leder till mer lidande för civila

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:15 CEST

Israeliska styrkor begick krigsförbrytelser när de dödade hundratals
obeväpnade palestinier och förstörde tusentals hem i Gaza, säger Amnesty
som på torsdagen släppte den första riktigt omfattande rapporten om den 22
dagar långa konflikten i början av året, Israel/Gaza Operation "Cast
lead": 22 days of death and destruction.

Israels ovilja att genomföra grundliga utredningar av den israeliska
militärens agerande och dess vägran att samarbeta med den oberoende
internationella utredning, som tillsatts av FN och leds av Richard
Goldstein, är tydliga bevis för att man vill undvika offentlig granskning
och ansvarstagande, säger Donatella Rovera, som ledde Amnestys
utredningsteam på plats i södra Israel och Gaza, såväl under som efter
konflikten.

Världssamfundet, med FN:s säkerhetsråd i spetsen, måste utnyttja allt sitt
inflytande och se till att Israel samarbetar med Goldsteinutredningen, som
är bäst lämpad att få fram sanningen om det som hände under konflikten.

Hamas och andra väpnade palestinska grupper avfyrade hundratals raketer in
i södra Israel; tre israeler dödades, många fler skadades och tusentals
tvingades lämna sina hem.
- Dessa attacker var också oacceptabla krigsförbrytelser, säger Donatella
Rovera.

Rapporten bygger på bevismaterial som samlades in under januari och
februari av Amnestys utredningsteam, där även en militär expert ingick. Av
rapporten framgår att Israel använde tungt artilleri mot
civilbefolkningen, som inte hade någon möjlighet att fly undan.

Omfattningen och styrkan i attackerna mot Gaza har inget motstycke.
Omkring 300 barn och flera hundra vuxna, som inte deltog i striderna,
fanns bland de 1 400 palestinier som dödades av de israeliska styrkorna.

Merparten av de civila dödades av högprecisionsvapen, som med sin optiska
teknik gör det lätt att urskilja målet. Andra dödades av granater -
laddade med vit fosfor - ett vapen som inte får användas i tättbebyggda
områden.

Amnestys utredning visar att människor inte dödades i korseld och inte
heller för att de skulle ha använts som mänskliga sköldar av väpnade
palestinska grupper som israeliska militären hävdar. De dödades när att
deras hus träffades av granater när de låg och sov eller när de befann sig
i trädgården eller när de hängde tvätt på husets tak. De flesta barnen
dödades när de var ute och lekte. Sjukvårdare och ambulanser utsattes
upprepade gånger för attacker när de försökte undsätta sårade eller ta
hand om döda.

- Att så många barn och vuxna civila dödades kan inte avfärdas som
"oavsiktlig skada" som Israel hävdar, säger Donatella Rovera.

Mer än 3 000 hus totalförstördes och 20 000 träffades av granater. Hela
områden i Gaza lades i spillror och ledde till en enorma problem för den
redan ansträngda ekonomin.

Amnesty har i fem månader begärt information och förklaringar om enskilda
fall och händelser, och även upprepade gånger bett om ett möte med
företrädare för den israeliska armén för att diskutera de uppgifter som
Amnesty har med i rapporten, men inte fått någon respons.

- Hamas å sin sida har försökt rättfärdiga sina och andra väpnade
palestinska gruppers dagliga raketattacker mot städer och byar i södra
Israel. Men även om dödstalet för dessa attacker är lågt är det ett klart
brott mot internationell humanitär rätt att avfyra raketer mot civila mål
och det kan på intet sätt rättfärdigas. säger Amnesty.

Förutom de lokalproducerade Qassamraketerna avfyrade palestinska grupper
även raketer som hade smugglats in till Gaza från Egypten via tunnlar.
Dessa raketer hade en längre räckvidd och nådde därför längre in i Israel.


Fem månader har gått sedan striderna upphörde och ännu har ingendera sidan
visat någon vilja att följa internationell humanitär rätt vilket innebär
att civilbefolkningen återigen kommer att drabbas om striderna återupptas.


Amnesty kräver att krigsförbrytelserna utreds, att de ansvariga ställs
till svars och att all vapenexport till Israel, Hamas och andra väpnade
grupper stoppas.


Läs rapportenElisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer