Skip to main content

Sudan: Krigsförbrytarna måste ställas inför rätta

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 08:53 CEST

När USA:s utrikesminister Colin Powell och FN:s generalsekreterare Kofi Annan idag träffar Sudans president Omar al-Bashir, uppmanar Amnesty ledarna att genast sätta stopp för den straffrihet som råder i Sudan för dem som begått brott mot mänskliga rättigheter.

Ansvaret för att skipa rättvisa vilar i första hand på den sudanesiska regeringen. Men även det internationella samfundet har ett ansvar att bekämpa straffrihet genom att ställa förövare av krigsförbrytelser till svars i enlighet med internationell rätt. För att rättvisa ska uppnås måste påstådda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten utredas. Förövare och andra ansvariga måste ställas inför rätta i rättvisa domstolar som ej har möjlighet att utdöma dödsstraff. Vidare måste offren för förbrytelserna erbjudas rehabilitering.

– Straffrihet för människorättsbrott leder bara till fortsatta övergrepp. De som har dödat, våldtagit och kidnappat i Darfur visste att de som begick liknande brott i Nuba-bergen och i de södra delarna av landet gick ostraffade. Om de som begått krigsförbrytelser inte hålls ansvariga så kommer fred aldrig att uppnås i Sudan, säger Amnesty.

Den 19 juni sade president Omar al-Bashir att han ämnar ställa alla kriminella grupper, däribland Janjawid, inför rätta. Amnesty uppmanar Colin Powell och Kofi Annan att, i sina diskussioner med presidenten, kräva att detta sker omedelbart.

Under de 20 år som kriget pågått i södra Sudan har regeringsstödda styrkor och milis dödat, våldtagit och kidnappat tusentals sudaneser. Likaså har, SPLA, Det sudanesiska folkets befrielsearmé, dödat och våldtagit ostraffat.

Den 5 juni 2004, efter två år av förhandlingar, skrev slutligen regeringen och SPLA under ett fredsavtal. Men ingenstans i avtalet nämns ansvarsutkrävande för de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som begåtts under kriget.

– Genom att tolerera den rådande straffriheten så visar regeringen och SPLA, såväl som medlare och observatörer, att man accepterar att internationell humanitär rätt överträds, säger Amnesty. Amnesty har vid upprepade tillfällen efterlyst människorättsobservatörer som kan utreda anklagelserna om grova brott mot mänskliga rättigheter i södra Sudan.

För att hantera konflikten i Darfur rekommenderar Amnesty:
* Att en internationell kommission tillsätts för att utreda de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts, och för att utreda andra brott mot internationell humanitär rätt. Även anklagelserna om folkmord måste utredas grundligt.
* Att ett tillräckligt antal människorättsobservatörer omedelbart placeras i Darfur, och att de ges tillräckliga resurser för att kunna undersöka och rapportera om brott mot mänskliga rättigheter.
* Att Janjawid avväpnas och placeras i positioner där de inte kan fortsätta att begå övergrepp mot civilbefolkningen.

Sudan har undertecknat, men inte ratificerat Romstadgan, som är grundvalen för ICC, den internationella brottmålsdomstolen.
– Den nya regeringen som enligt fredsavtalet ska bildas bör ratificera Romstadgan som en av sina första åtgärder. Det vore ett sätt att visa för Sudans befolkning att de övergrepp som pågått under de senaste 20 åren inte längre kommer att accepteras, säger Amnesty.

Idag befinner sig en miljon människor på flykt i Darfur i västra Sudan. I flyktingläger och överbelagda bostadsområden breder hungern och sjukdomarna ut sig. Ytterligare 130 000 människor har flytt till grannlandet Tchad. Den arabiska Janjawid-milisen anklagas för att ha begått många övergrepp mot den afrikanska befolkningen i Darfur.

Författad av: Nina Persson

Amnestys temasida om krisen i Darfur
http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng

Editor Amnesty Press
P O Box 4719
SE-116 92 Stockholm
Tel: + 46 8 729 02 07
Fax: + 46 8 729 02 01
www.amnesty.se/ap