Skip to main content

SUDAN: Nya fotografier visar brott mot vapenembargot

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:43 CEST

Amnesty publicerar idag ett antal nya fotografier som visar att Sudans regering fortsätter att skicka militär utrustning till Darfur trots FN:s vapenembargo och nya fredsavtal.

- Den sudanesiska regeringen fortsätter att skicka vapen till Darfur i strid mot FN:s vapenembargo. Amnesty uppmanar därför återigen FN:s säkerhetsråd att agera beslutsamt för att försäkra att vapenembargot upprätthålls, bland annat genom att placera FN-observatörer vid gränsen till Sudan, säger Brian Wood, ansvarig för Amnestys utredningar av vapenexport.

Fotografierna har skickats till Amnesty och International Peace Information Service av ögonvittnen i Darfur. Bilderna är ytterligare bevis för den information som Amnesty publicerade i maj i rapporten Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur, där bland annat Ryssland och Kina anklagades för att ha brutit mot vapenembargot. De senaste fotografierna visar:

Hur sudanesiska soldater lastar av containrar från ett Antonovplan och placerar dem på militärfordon. Planet på bilden flyger för Azza Transports som för tillfället utreds av FN:s expertpanel för misstänkta vapenleveranser till Darfur. Antonovplan har tidigare målats vita för att dölja att de är militärplan.
En rysktillverkad Mi-17 militärhelikopter tillhörande det sudanesiska flygvapnet. Enligt en överenskommelse som Ryssland skrivit under skulle minst 15 sådana helikoptrar levereras under 2005 och 2006. Dessa leveranser strider dock mot FN:s vapenembargo.
En rysktillverkad Mi-24 attackhelikopter som omplacerats från Nyala i Darfur till El Geneinaflygplatsen. Ryssland levererade 12 sådana helikoptrar till Sudan under 2005.

Den 29 mars 2005 antogs en resolution om vapenembargo mot Sudan i FN:s säkerhetsråd. Resolution 1591 fastställer att militärt material endast får skickas till Sudan om leveransen blivit godkänd av FN:s kommitté för sanktioner i Sudan.

Spridningen av vapen och militärfordon i Darfur har inneburit att antalet attacker mot hjälpsändningar och civilpersoner har ökat. Trots nya fredsavtal fortsätter olika etniska grupper att använda regeringens vapen och fordon i våldsamma attacker mot civila. Sudans regering har hittills inte satt stopp för dessa våldshandlingar. Den 31 juli dödades 68 personer från Tarjem då tungt beväpnade män från Rizeigatgruppen anföll byn Gawaya.

Uppgifter visar även att den sudanesiska regeringen fortsätter flyganfallen mot civila i Darfur. FN rapporterade flyganfall i norra Darfur i slutet av juni. På grund av nya attacker, utförda av regeringsstyrkor med stöd av Janjawidmilisen mot områden som kontrolleras av väpnade oppositionsgrupper, har tusentals människor tvingats att fly från Jebel Moon/Sibra-omådet i västra Darfur. Enligt lokalbefolkningen fick regeringsstyrkorna och Janjawidmilisen vapenleveranser via ett antal helikoptrar.

Amnesty är också oroad över uppgifter som tyder på att beväpnade gränsvakter vid El Geneina använder militära fordon i civila områden. Detta utgör ett hot mot befolkningen eftersom regeringen har rekryterat ett stort antal gränsvakter från Janjawidmilisen och the Popular Defence Force, utan att sortera bort dem som gjort sig skyldiga till grova människorättskränkningar.

Den 31 juli godkändes resolution 1769 i FN:s säkerhetsråd som fastställer att en förstärkt AU (Afrikanska Unionen) -FN styrka ska skickas till Darfur. Resolutionen ger dock inte de fredsbevarande styrkorna mandat att avväpna grupperna i området.

- Om den fredsbevarande styrkan i Darfur ska lyckas måste FN:s säkerhetsråd se till att vapenembargot upprätthålls och att styrkorna ges mandat att avväpna och demobilisera både den regeringsstödda Janjawidmilisen och Darfurs väpnade oppositionsgrupper, menar Erwin van der Borght, chef för Amnestys Afrikaprogram.

Läs rapporten: Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540192007?open&of=ENG-SDN

Katarina Jansson, praktikant Amnesty Press och media