Skip to main content

Sudan - USA

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 12:59 CEST

SUDAN

Ledande människorättsorganisation i regeringens skottglugg


Amnesty har fått uppgifter om att den sudanesiska regeringen vidtagit
rättsliga åtgärder mot en av landets ledande människorättsorganisationer,
Sudan Organisation Against Torture (SOAT) i ett försök att tysta ned
organisationen.

Enligt rapportering i lokal media inledde Sudans Byrå för brott mot staten
en process mot SOAT för att ha spridit falsk information i slutet av
augusti, utan att informera organisationen. Om de skulle befinnas skyldiga
till anklagelserna, riskerar organisationens medlemmar upp till fem års
fängelse.

- Regeringen verkar vara inställd på att tysta en organisation som har
gjort så mycket för att skapa medvetenhet om situationen för mänskliga
rättigheter i Sudan, säger Kolawole Olaniyan, ansvarig för Amnestys
Afrikaprogram. Den senaste utvecklingen måste ses i en större kontext av
upprepade trakasserier och attacker mot mäniskorättsaktivister i Sudan,
likväl som omfattande restriktioner gällande yttrande-, organisations- och
mötesfrihet.

SOAT, som har kontor i Sudan och Storbritannien och medlemmar över hela
världen, anklagas för att ha brutit mot flera paragrafer i den sudanesiska
brottsbalken från 1991, bland annat avslöjande av militär information,
spridning av falska nyheter, brytande av allmän fred och störande av
allmän ordning.

Anklagelserna kom efter att organisationen publicerat ett pressmeddelande
om gripandena under upploppen mellan den 1 och 3 augusti. Upploppen skedde
i Khartoum och några andra större städer i södra Sudan, som Juba och
Malakal, efter att vicepresidenten John Garang de Mabior omkommit i en
helikopterolycka.

Sudan Organisation Against Torture (SOAT) är en oberoende icke-statlig
människorättsorganisation, grundad 1993, vars främsta mål är att förhindra
tortyr och arbeta mot straffrihet.

SOAT arbetar med rehabilitering av sudanesiska tortyroffer, erbjuder
rättsligt stöd till överlevande och individer som utsatts för inhumana och
förnedrande straff, utbildning inom mänskliga rättigheter samt utredning,
dokumentering och kampanjer mot brott mot mänskliga rättigheter i Sudan på
nationell och internationell nivå.FREDAGEN DEN 7 OKTOBER 2005

USA

Motion i senaten mot grym och förnedrande behandling


Den amerikanska senatens ledning slår fast att USA måste efterleva
förbudet mot tortyr och annan grym, inhuman och förnedrande behandling,
vilket är ett steg mot en enhetlig standard för behandlingen av fångar och
därmed mycket välkommen. Det är avgörande att USA:s regering förser sina
soldater och annan personal med tydliga riktlinjer gällande fångbehandling
och att den samstämmer med internationella åtaganden.

Amnesty kräver att senaten ska gå ytterligare ett steg längre och inrätta
en självständig kommission som genomför en öppen och omfattande utredning
om övergreppen i Abu Ghraib och på andra platser, för att försäkra att
sådana kränkningar inte upprepas. Utredningen måste se över
ansvarsförhållandena längre upp i hierarkin. Det är där de ytterst
ansvariga för den atmosfär som tillåter kränkande behandling av fångar
finns och inte endast fokusera på soldaterna lägre ned i hierarkin, som
man gjort hittills.


Lisa Hanson, praktikant Amnesty Press och media