Skip to main content

Svenska Amnesty fyller 40 år

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 20:00 CEST

- Tänk om jag under min livstid fick uppleva att Amnesty inte längre behövdes, Christine Pamp Amnestys ordförande

För 40 år sedan, den 28 oktober 1964, samlades en rad eldsjälar till ett möte i Fabiansalen i ABF-huset i Stockholm. När mötet var över hade den svenska sektionen av Amnesty International bildats. Till sektionens förste ordförande valdes advokaten Hans Göran Franck, som fram till sin död, 1998, outtröttligt kämpade för de mänskliga rättigheterna bl.a. som en mycket aktiv motståndare till dödsstraffet. De första åren möttes Amnesty med en viss skepticism - en märklig organisation som inte följde de vanliga spelreglerna utan vägrade välja sida mellan öst och väst, och som motsatte sig förtrycket var helst det visade sig.

Den svenska sektionen har varit mycket starkt engagerad i arbetet mot dödsstraff. I december 1977 hölls den första världskonferensen om dödsstraffet i Stockholm. Amnestys dåvarande internationelle generalsekreterare, svensken Thomas Hammarberg, fick dock lämna konferensen för att i stället bege sig till Oslo och ta emot Nobels fredspris som tilldelades Amnesty det året. Svenska Amnesty har också mycket aktivt arbetat mot tortyr. I oktober 1996 stod den den svenska sektionen värd för en internationell konferens om tortyr. Konferensen blev en stor framgång, även internationellt, för Amnestys arbete med att väcka opinion mot tortyr.

Under de 40 år som den svenska sektionen har funnits har Amnestygrupper runt om i Sverige engagerat sig för tiotusentals enskilda individer som har utsatts för kränkningar av mänskliga rättigheter. De har krävt frigivning av samvetsfångar som fängslats på grund av sina åsikter, sin tro, sitt kön eller sin etniska tillhörighet, de har protesterat mot bristfälliga rättegångar, de har deltagit i kampanjer för att stoppa "försvinnanden", tortyr och dödsstraff. Den svenska sektionen har också haft en ledande roll i Amnestyrörelsen vad gäller biståndsverksamhet. Grundplåten till den svenska Amnestyfonden var intäkterna från Hasse & Tages revy "Å vilken härlig fred", som hade premiär 1966.

- När jag började arbeta i svenska Amnesty 1978 hade sektionen 14 200 medlemmar. I dag är vi cirka 57 000 medlemmar och 250 arbetsgrupper som tillsammans fortsätter den envisa kampen för de mänskliga rättigheterna, berättar Christine Pamp, svenska Amnestys ordförande.
Idag finns det någonstans runt 2 miljoner amnestymedlemmar i över 150 länder. Det är en fantastisk framgång för de mänskliga rättigheterna när så många enskilda människor engagerar sig i vårt arbete. Naturligtvis skulle vi kunna vara hur många som helst. Arbetetsuppgifterna tycks aldrig sina och det är den sorgliga sidan av vår verksamhet. Tänk om jag, under min livstid, fick uppleva att Amnesty inte längre behövdes.

Amnestys arbete har utvecklats under åren. Till en början riktade sig protesterna enbart mot stater och regeringar som begick brott mot de mänskliga rättigheterna, sedan 90-talet har protesterna även riktats mot väpnade grupper och privatpersoner som begår övergrepp. I år inleddes en världskampanj med temat "stoppa våldet mot kvinnor" som tar upp det våld som kvinnor utsätts för i nära relationer och i väpnade konflikter. Kampanjen speglar vårt traditionella arbete, men den ingår också i vårt nya arbete mot alla former av diskriminering. Fokus på individen finns kvar, även arbetet mot straffrihet, kravet att ställa enskilda förövare till svars. Trots att vi tar upp övergrepp som begås av privatpersoner insisterar vi på att staterna måste ta sitt ansvar.

-När jag som representant för Amnesty reser runt i världen och träffar utsatta människor, bär jag med mig möten och samtal jag har haft med svenska amnestymedlemmar. Jag känner då den oerhörda styrka som finns i Amnestys grundidé, nämligen solidariteten mellan individer, säger Carl Söderbergh, svenska Amnestys generalsekreterare.
Även om Amnestys arbete har ändrat karaktär under årens lopp är budskapet detsamma, mänskliga rättigheter är allas rättigheter.Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se