Skip to main content

SVERIGE: Förslag till kvinnoskyddslag ger hopp till våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 15:13 CEST

Amnesty välkomnar beskedet från socialtjänstminister Morgan Johansson om
planerna på en kvinnoskyddslag, som ska sätta större press på kommunerna
att ge ett bättre stöd till våldsutsatta kvinnor.

I två års tid har Amnesty bedrivit en kampanj för att stoppa våld mot
kvinnor, både i Sverige och internationellt. Ett av kraven i kampanjen var
att kommunerna skulle ta ett större ansvar.

Hösten 2004 släppte Amnesty en rapport med en kartläggning över det skydd
som svenska kommuner erbjuder, och resultatet var i många fall
beklämmande. Det visade tydligt på de stora skillnaderna i kommunerna runt
om i Sverige. Ett fåtal kommuner har egna kvinnojourer och skyddsboende,
andra bidrar till de frivillliga kvinnojourerna, men bidragen är i många
fall mycket små, och många kommuner förlitar sig helt på kvinnojourerna i
grannkommunerna.

Amnestys kartläggning pekade på det orimliga att stödet till en
våldsutsatt kvinna är beroende av var hon bor. Förhoppningen är att den
utredning som nu arbetar med frågan och förslaget till ny kvinnoskyddslag
ska rätta till detta, så att samtliga svenska kommuner tar sitt ansvar.

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se