Skip to main content

Sverige ger dubbla budskap till homosexuella asylsökande

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 10:29 CEST

För fem år sedan, den första augusti 2002, kritiserade Amnesty Sveriges regering för att diskriminera homosexuella. Inte mycket har hänt sedan dess. Sverige fortsätter att utvisa homosexuella flyktingar till länder
där homosexualitet är brottligt och de riskerar förföljelse. Amnesty publicerar därför idag ett pressmeddelande med samma fråga som för fem år sedan. Gäller mänskliga rättigheter bara svenska homosexuella?

Sveriges politiska företrädare, den nuvarande regeringen liksom den föregående, talar om homosexuellas mänskliga rättigheter. Rätten att kunna välja vem man vill leva med i enlighet med sin sexuella läggning och rätten att öppet kunna visa det utan att riskera diskriminering,
trakasserier och övergrepp. Sveriges faktiska agerande visar dock att de menar att mänskliga rättigheter enbart gäller svenska homosexuella. Asylsökande inkluderas ej.

Migrationsdomstolen i Stockholm fattade i september förra året ett beslut om att avslå en asylansökan från en iransk man som sökt asyl på grund av förföljelse för sin sexuella läggning. Domstolen använde enbart en rapport från utrikesdepartementet som underlag för sitt beslut. I rapporten fastslås att homosexuella asylsökande kan skickas tillbaks till Iran, trots att homosexuallitet är brottsligt och till och med är förenat med dödstraff, eftersom de inte riskerar övergrepp så länge de hemlighåller sin identitet.

- Det betyder att en person inte öppet kan visa vem han eller hon är. Det är att vingklippa en människa och kränka hans eller hennes rätt till privatliv och sin integritet. Homosexuella asylsökande som hör våra politiker prata sig varma om allas lika värde och rätten att slippa
förföljelse måste känna sig kränkta, säger Madelaine Seidlitz
flyktingansvarig för svenska sektionen av Amnesty International.

Amnesty protesterar starkt mot detta och uppmanar regeringen och riksdagen att se över hur dagens praxis är förenlig med utlänningslagen och Sveriges folkrättsliga förpliktelser, samt tillse att ALLA homo- bi- och
transsexuella samt transvestiters mänskliga rättigheter respekteras.

Amnesty har också tidigare uttryckt kritik mot att det ställs för höga krav på den asylsökandes bevisföring. Den skyddsbehövande ska styrka att han eller hon har förföljts eller löper stor risk för förföljelse i sitt hemland. Många homo- bi- och transsexuella samt transvestiter lever under
mycket svåra förhållanden och vågar inte anmäla övergrepp av rädsla för att råka än mer illa ut. Homosexualitet är ett brott i omkring 70 länder i världen och i andra länder där det inte är kriminaliserat riskerar homosexuella att åtalas för t. ex. omoraliskt beteende. I länder som Iran, Pakistan och Saudiarabien tillämpas också dödsstraff för homosexualitet.


För mer information kontakta:
Solveig Hauser, vik. pressekretare för svenska sektionen av Amnesty
International, 08-729 02 20, 070-433 09 16