Skip to main content

SVERIGE/GREKLAND Välkommet beslut att stoppa alla överföringar av asylsökande till Grekland.

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:24 CET

Grekland har under lång tid kritiserats för mycket allvarliga brister både vad gäller mottagningen av asylsökande men även själva prövningen av deras asylskäl.

- Beskedet från Migrationsverket att man nu stoppar alla överföringar till Grekland är mycket glädjande, säger Madelaine Seidlitz, flyktingjurist på svenska Amnesty.

Många asylsökande har tagit sig vidare från Grekland till andra EU-länder. Dessa länder har då hävdat att Dublinförordningen ska gälla, vilket innebär att en flykting i EU får sin rätt till asyl prövad i det land där hon först sökte asyl. Om personen tar sig vidare till ett annat land inom EU, kan hon skickas tillbaka utan att få sitt ärende prövat i det nya landet.

Amnestys uppfattning är att flyktingar i Grekland inte får tillgång till en rättssäker asylprocess och har därför uppmanat Sverige och andra EU-länder att inte överföra asylsökande till Grekland.

Amnesty har även vetskap om personer som överförts från Sverige till Grekland och där inte fått en asylprocess över huvud taget och i vissa fall tvingats att tillbringa år i total osäkerhet utan möjlighet att planera sin framtid. För närvarande handlägger Europadomstolen för mänskliga rättigheter ett mycket stort antal anmälningar mot olika länders beslut att översända asylsökande till Grekland.

Se Amnestys rapport från juli 2010


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se