Skip to main content

SVERIGE: Kännedom om mänskliga rättigheter har tredubblats i svensk industri

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:20 CET

Idag släpps Amnesty Business Rating, en årlig utvärdering av hur svenska företag hanterar mänskliga rättigheter. Bland de företag som hamnar högt i årets undersökning återfinns SKF, IKEA, Sandvik, Electrolux, Atlas Copco och OMX.

Kännedomen om mänskliga rättigheter har tredubblats i svensk industri, och fördubblats i konsumentvarubranschen, sedan förra årets mätning. Svensk industri och konsumentvarubranschen är också de branscher som arbetar mest aktivt för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Trenden visar att mänskliga rättigheter polariserar det svenska näringslivet. Enligt årets Amnesty Business Rating finns det en klart ökad segregering på marknaden mellan dem som arbetar för mänskliga rättigheter, som gör mycket och kontinuerligt mer, och dem som gör betydligt mindre. Skiljelinjen går både mellan stora och små bolag, och mellan aktiva och inaktiva branscher; konsumentvaror/industri och råvaror/hälsovård/tjänster/finansiella sektorn. Svarsfrekvensen är lägre i årets undersökning och bortfallet är som störst bland de företag som hade sämst resultat förra året.

Råvaruindustrin (skog, massa, malm, olja och gas) är den bransch som i år har lägst nivå på det förebyggande arbete för mänskliga rättigheter. Trots att branschen som sådan är mycket riskutsatt ur perspektivet mänskliga rättigheter, det gäller till exempel kränkningar i samband med olje- och ädelstensutvinning i Afrika.

- Vi ser en positiv trend där aktiva bolag gör mer och mer, och samtidigt ser vi att mycket riskutsatta branscher som till exempel råvaruindustrin har en låg medvetenhet kring sin egen risk att kränka mänskliga rättigheter. Det gör att råvaruindustrin som bransch gör mindre för att förebygga kränkningar. När det gäller råvaruindustrin är detta dessutom en finansiell risk för dem, som exempel kan nämnas att ett tiotal internationella råvaruföretag är instämda i skadeståndsmål i amerikansk domstol för kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Filippa W Bergin på Amnesty Business Group.

Resultatet presenteras vid ett seminarium på onsdagen där bland andra Ramsay Brufer, Alecta Pension, Marianne Flink, Standard & Poors, och Eva Hansdotter från SKF deltar och diskuterar den finansiella sektorns bedömning av hur svenska bolag arbetar med mänskliga rättigheter.


Undersökningsresultatet finns tillgängligt från klockan 9.00 på www.amnestybusinessgroup.se.

Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se