Skip to main content

SVERIGE/RWANDA: Amnesty motsätter sig utlämning av folkmordsmisstänkt

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 12:58 CEST

Amnesty motsätter sig regeringens beslut att utlämna Sylvere Ahorugeze till Rwanda, där han riskerar att inte få en korrekt rättegång.

Istället bör svenska myndigheter utreda anklagelserna och om det finns tillräckliga bevis åtala honom i svensk domstol.

- Även om anklagelserna mot Sylvere Ahorugeze är allvarliga och bör genomgå en fullständig utredning, är risken överhängande att hans rätt till en korrekt rättegång kommer att kränkas om han återvänder till Rwanda, säger Tawandra Hondora, vid Amnestys Afrika-avdelning.

Den internationella brottstribunalen för Rwanda upprättad 1994 av FN:s säkerhetsråd, och nationer som Frankrike, Finland, Schweiz och Storbritannien, har alla beslutat att inte sända fall till Rwanda.
Anledningen är just att man inte kan säkerställa korrekta rättegångar.

De brister i rättssäkerheten som konstaterats är kritik mot
domstolsväsendets självständighet, hinder mot försvarsadvokaters arbete och ett icke fullgott vittnesskydd.

- Utlämning av anklagade personer kan endast genomföras om man är säker på att personens rättigheter kan garanteras, säger Tawandra Hondora.

Författad av: Anna Wehlin, Amnesty Press och Media (praktikant)


Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se