Skip to main content

Sverige: Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2004 09:42 CEST

Vid årets FN:kommission för de mänskliga rättigheterna fördes frågor om sexuella rättigheter fram i strålkastarljuset. FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt framförde i sin rapport att " sexualitet utgör en grundläggande del av varje människas karaktär och identitet. Trots att ett antal stater, däribland USA, Egypten, Pakistan och Saudiarabien kritiserade rapportören och sa att han hade gått utanför sitt åtagande, kunde kommissionen efter mycket debatt anta ett antal resolutioner där frågan om sexuella rättigheter och sexuell orientering tas upp. Kommissionen kritiserade också att människor förföljs på grund av deras sexuella läggning och förekomsten av utomrättsliga och summariska avrättningar.

I samband med årets Pridefestival i Stockholm arrangerar Amnestys HBT-grupp två seminarier.

Våld mot kvinnor och HBT-personer

Att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem blir allt mer erkänt, men samhällets brister när det gäller att komma tillrätta med problemet är fortfarande stora. Att också lesbiska kvinnor misshandlas i sina nära relationer har länge ignorerats av såväl myndigheter som kvinnojourer. En annan fråga som kommit i skymundan är så kallat hedersrelaterat våld riktat mot unga HBT-personer. Vad görs och vad borde göras?

Medverkande är: Katarina Bergehed, författare till Amnestys rapport om mäns våld mot kvinnor, Elisabeth Nidsjö, psykolog vid RFSL-rådgivningen i Malmö, arbetar med att kartlägga hedersrelaterat våld som drabbar HBT-personer, mfl.
Moderator: Anna-Clara Olsson, Amnestys HBT-grupp.

Plats: Pride House, Medborgarplatsen
Tid: 28 jul 16:00 - 17:45


HBT-personer som asylsökande

Avvisar Sverige personer som riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning?
Paneldebatt med Kerstin Lundegaard, sekretererare i utredningen: Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, Anders Sundqvist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och Madelaine Seidlitz, flyktinghandläggare, Amnesty.
Moderator David Langlet, Amnestys HBT-grupp
Plats: Pride House, Medborgarplatsen
Tid: 29 juli 14.00-15.45

Amnestys HBT-grupp deltar i Prideparaden lördagen den 31 juli, avmarsch klockan 15.00
För ytterligare information kontakta : 0704 96 88 63

Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se