Skip to main content

SVERIGE/VÄRLDEN Inga avrättningar i Sverige på 100 år

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 08:48 CET

För 100 år sedan, den 23 november 1910, verkställdes den sista avrättningen i Sverige. Den dödsdömde Johan Alfred Ander avrättades med en specialimporterad giljotin på Långholmens fängelsegård i Stockholm. Giljotinen kom aldrig mer till användning men det dröjde till 1921 innan dödsstraffet avskaffades i fredstid och till 1972 innan det avskaffades totalt i Sverige.

Då den sista svenska avrättningen verkställdes hade endast fyra länder avskaffat dödsstraffet, Colombia, Costa Rica, San Marino och Venezuela. Efter andra världskrigets slut, 1945, var det bara åtta länder.

Det var först under 1980-talet som vi började se en kraftig ökning i antalet länder som avskaffar dödsstraff.

Idag har 139 länder avskaffat dödsstraffet, antingen i sin lagstiftning eller i praktiken genom att inte ha verkställt några dödsdomar under senare år eller ha inrättat ett moratorium/tillfälligt stopp för avrättningar.

Av de 58 länder, som enligt Amnestys bedömning, kan anses ha kvar dödsstraff är det dock inte alla som avrättar varje år. Förra året var det endast 18 länder som genomförde avrättningar och av dessa länder var det fem som stod för det största antalet: Kina, Iran, Irak, Saudiarabien och USA.

I Europa har EU och Europarådet varit drivande i arbetet mot ett avskaffande av dödsstraffet. Idag är det bara Vitryssland som genomför avrättningar. I Afrika, söder om Sahara verkställdes endast avrättningar i två länder förra året, Botswana och Sudan. Den Afrikanska kommissionen har i flera resolutioner uppmanat sina medlemsländer att avskaffa av dödsstraffet.

USA var det enda landet på den amerikanska kontinenten som genomförde avrättningar under förra året. Men antalet dödsdomar har minskat med 60 procent de senaste tio åren. Andelen länder som genomför avrättningar i Asien och Mellanöstern har också minskat de senaste åren även om det fortfarande finns länder där vi inte ser någon ljusning. Bland dem kan nämnas Kina, som genomför tusentals avrättningar varje år, Iran, Irak och Saudiarabien.

- Inget rättssystem i världen är ofelbart vilket innebär en risk för att oskyldiga döms till döden och avrättas. Men trenden är tydlig. Allt fler länder har insett att dödsstraffet är ett grymt och inhumant straff som hör hemma i historieböckerna - inte i ett modernt samhälle, säger Lise Bergh, generalsekreterare svenska Amnesty.

För att uppmärksamma 100-årsdagen genomför Amnestygrupper runt om i Sverige olika aktiviteter bland annat en kampanj för att stoppa avrättningen av fem dödsdömda personer, från de fem länder som genomförde flest avrättningar förra året.

Läs mer om dödsstraffet på Amnestys hemsidahttp://www.amnesty.se/ommanskligarattigheter/tematiskinformation/dodsstraffet/
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se