Skip to main content

Syrien: Amnesty fördömer rättegången mot sju kurdiska samvetsfångar och tortyren av barn

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:12 CEST

Amnesty fördömer den djupt orättvisa rättegång som hölls den 27 juni mot sju kurdiska samvetsfångar. Amnesty fördömer också den rapporterade tortyren och misshandeln av minderåriga, som i månader har hållits fängslade av syriska myndigheter utan rättslig prövning.

Sju kurdiska män ställdes den 27 juni inför rätta i en säkerhetsdomstol, åtalade för att ha "tillhöra en hemlig organisation" och för att ha "försökt avskilja delar av syriskt territorium och annektera dem till en främmande stat". Männen arresterades den 25 juni 2003 efter att ha deltagit i en fredlig demonstration i Damaskus. Männen demonstrerade framför UNICEF:s kontor, bland annat för kurdiska barns rätt till undervisning på sitt eget språk.

Under rättegången berättade de anklagade för domstolen att de torterats och misshandlats under tiden de suttit häktade. En av fångarna berättade att han hållits ned i en toalett. Men dessa anklagelser ignorerades av domstolen.

Tre av männen, Muhammed Mustafa, Sherif Ramadhan och Khaled Ahmad 'Ali, dömdes till fem års fängelse, som dock avkortades till två år. De övriga fyra, 'Amr Morad, Solar Saleh, Hosan Muhammad Amin och Hussayn Ramadhan dömdes till fem års fängelse, som dock avkortades till ett år. I och med att de suttit fängslade i ett år frigavs de efter rättegången.

Amnesty uppmanar Syriens regering att lägga ned åtalet mot männen och vädjar för deras omedelbara frigivning. Amnesty anser att arresteringen av och rättegången mot de sju männen kränker yttrandefriheten och mötesfriheten som dels garanteras i syrisk lag, artikel 38 och 39, dels i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Syrien förbundit sig att följa.

Amnesty uttrycker även stark oro rörande de kurdiska barn som arresterades efter de våldsamma upploppen i Qamishli i mars 2004, och som uppges ha utsatts för tortyr och misshandel. Barnen sitter fängslade i isolering, avskurna från omvärlden. Amnesty har information rörande över 20 barn, i åldern 14 till 17 år, i syriska fängelser. Dessa barn har utsatts för tortyr som lämnat allvarliga ärr på deras kroppar, och flera olika övergrepp som bland annat resulterat i brutna näsben, spruckna trumhinnor och infekterade sår.

Bland de tortyrmetoder som rapporterats kan nämnas följande exempel:
* Elchocker i händer, fötter och andra känsliga kroppsdelar.
*Utdragning av tånaglar.
* Barnens huvud slås hårt mot varandra så att allvarliga skador och blödning uppstår.
* Misshandel med elektrisk kabel och gevärskolvar som tillhyggen.
* Barnen beordras att klä av sig nakna på tid och misshandlas om det ej går fort nog.

Barnen har nu suttit fängslade i över tre månader. De anklagas bland annat för att ha "samlats på ett sätt som kan störa det offentliga lugnet", för att ha "yttrat fraser som kan skapa oordning bland nationens olika element" och för att ha "genomfört attacker med syftet att hindra myndigheter i sin myndighetsutövning".

Amnesty uttrycker specifik oro över det faktum att barnen fortsätter att hållas fängslade utan rättegång. Dessutom sitter de fängslade tillsammans med vuxna fångar, något som strider mot syrisk lag.

Amnesty vädjar till de syriska myndigheterna att omedelbart frige barnen i avvaktan på rättegång och att sedan säkerställa att rättegången som hålls är rättvis och av internationell standard. Amnesty uppmanar vidare de syriska myndigheterna att beordra en grundlig och oberoende utredning av rapporterna om tortyr och misshandel, och att säkerställa att de barn som utsatts för övergrepp får tillgång till medicinsk och psykologisk rehabilitering.

Den 12 mars i år utbröt oroligheter i staden Qamishli i nordöstra Syrien i samband med bråk mellan arabiska och kurdiska åskådare till en fotbollsmatch. Syriska säkerhetsstyrkor öppnade eld och minst 20 personer ska ha dödats. När kurdiska begravningståg attackerades den 13 mars spred sig oroligheterna till andra städer i området. I Amouda ska stadens polischef ha misshandlats till döds av uppretade kurder. Hundratals personer, de flesta kurder, fängslades under oroligheterna. Omkring 1,5 miljoner kurder beräknas bo i Syrien.

Läs mer om händelserna i mars 2004!
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240292004?open&of=ENG-SYR

Författad av: Nina Persson

============================

Editor Amnesty Press
P O Box 4719
SE-116 92 Stockholm
Tel: + 46 8 729 02 07
Fax: + 46 8 729 02 01
www.amnesty.se/ap