Skip to main content

Syrien: Fyra års fängelse för att ha surfat på internet

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 15:20 CEST

Den 25 juli hölls en rättegång i säkerhetsdomstolen i Syrien. Efter en summarisk rättegång dömdes tre personer till fängelse för att de hade vidarebefordrat "falsk" information från internetsajter som är förbjudna i Syrien. Haytham Qutaysh dömdes till fyra år, hans bror Muhannad till tre år och Yahya al-Aws dömdes till två års fängelse. Alla tre har redan suttit fängslade i 19 månader.

- Domstolens beslut är en allvarlig kränkning av männens rätt till yttrandefrihet och rätten att få en korrekt rättegång, säger Amnesty.
Amnesty anser att de tre männen är samvetsfångar och kräver deras omedelbara och villkorslösa frigivning.

Under många år har Amnesty samlat bevis för hur rättegångarna i säkerhetsdomstolen bryter mot internationella rättsnormer. Domsluten kan inte överklagas, de åtalade har mycket begränsad tillgång till juridiskt biträde, domarna har långtgående godtyckliga befogenheter och enligt uppgift används bekännelser som har framtvingats under tortyr som bevis.

Säkerhetsdomstolen, som inrättades 1968 i samband med att undantagslagarna infördes, behöver inte följa den syriska strafflagen. Domstolen har kritiserats av bl.a. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter som anser att domstolen agerar i strid med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Syrien har ratificerat.

Läs mer: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240452004


Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se