Skip to main content

Syrien: Raqqa i ruiner efter koalitionens bombningar

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 02:02 CEST

Raqqa, 2018 © Amnesty International
  • Amnesty International har genomfört fältstudier i Raqqa.
  • Den USA-ledda koalieten har avlossat en enorm mängd oprecisa explosiva vapen i tätbefolkade civila områden.
  • Även så kallade precisionsbombningar utförda av koalitionen drabbade civila.
  • Efter det att hundratals civila dödats fick “IS-krigare” lämna Raqqa.

Bland ruinerna i Raqqa frågar sig nu civilbefolkningen varför den USA-ledda koalitionens styrkor förstörde staden och dödade hundratals civila under försöken att “befria” dem från den väpnade gruppen som kallar sig “Islamiska Staten” (IS). Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som släpps i samband med offensivens årsdag.

Amnestys utredare har besökt 42 områden i den förstörda staden där koalitionen har genomfört flyganfall, och intervjuat 112 civila som överlevt men som förlorat anhöriga.

Detaljerade redogörelser i rapporten “War of annihilation”: Devastating Toll on Civilians, Raqqa - Syria, visar på stora brister när koalitionen hävdat att deras styrkor gjort tillräckligt för att minimera civila skadorna. Rapporten tar upp fyra fall med familjer som drabbades svårt av flyganfallen. Tillsammans förlorade de 90 anhöriga och grannar - 39 av dem kom från en enda familj - och nästan alla av dem dödades under koalitionens flyganfall.

De här fallen utgör en del i ett större mönster och utgör påtagliga bevis för att många av koalitionens attacker - när civila dödats och skadats, när bostäder och infrastruktur förstörts - har brutit mot internationell rätt.

- Något är uppenbarligen fel när så många civla dödas i attack efter attack. Och tragedin förrvärras av att flera månader senare har fortfarande inga utredningar gjorts av incidenterna. Offren förtjänar rättvisa, säger Donatella Rovera, senior krisrådgivare på Amnesty International.

- Koalitionens påståenden att deras precisionsanfall resulterade i att IS bombades bort från Raqqa samtidigt som de orsakade väldigt få civila offer, håller inte. På plats i Raqqa har vi sett förstörelsen i nivå med det vi brukar se efter ett krig, säger Donatella Rovera.

- Under IS brutala fyraåriga styre i Raqqa var krigsbrotten utbredda. Men IS fruktansvärda övergrepp, som att använda civila som mänskliga sköldar, fråntar inte koalitionen dess skyldigheter att vidta alla försiktighetsåtgärder för att minimera skador för civila.. Det som jämnade staden med marken och som orsakade att så många civila skadades och dog var den USA-ledda koalitionens upprepade användning av explosiva vapen i tätbefolkade områden där de visste att civila fanns instängda.

“Utrotningskriget”
Mellan den 6 juni och 12 oktober 2017, under den USA-ledda koalitionens försök att driva bort IS från deras så kallade “huvudstad”, dödades och skadades tusentals civila, och större delen av Raqqa förstördes.

Invånarna blev instängda i Raqqa när strider mellan IS-milis och kurdisk-ledda Syrian Democratic Forces (SDF) härjade på gatorna. Samtidigt pågick koalitionens ihärdiga attacker både från luften och på marken. IS lade ut minor på flyktvägarna och sköt civila som försökte fly. Hundratals civila dödades, antingen i sina hem, på platser där de sökt skydd, eller när de försökte fly.

Amerikanska, brittiska och franska koalitionsstyrkor utförde tiotusentals flyganfall och de amerikanska styrkorna var ansvariga för över 90 procent av flyganfallen.

- En amerikansk militärbefälhavare säger att det har avfyrats fler projektiler med explosiv laddning i Raqqa än någon annanstans sedan Vietnamkriget. Med tanke på att sådana projektiler har en felmarginal på 100 meter är det inte konstigt att det har krävts många dödsoffer, säger Donatella Rovera.

Amnesty har skrivit till tjänstemän inom försvaret i USA, Storbritannien och Frankrike - vars styrkor genomförde flyganfallen i Raqqa - för att få ytterligare information om fallen i rapporten och om andra flygattacker. Amnesty har frågat dem om koalitionens taktik, om specifika metoder när det gäller attacker, val av anfallsmål och vilka försiktighetsåtgärder som vidtogs vid i planeringen och genomförandet av attackerna samt om de utredningar som har gjorts hittills.

Amnesty uppmanar medlemmar i koalitionen att oberoende och utförligt utreda anklagelserna om krigsbrott och civila dödsoffer, och att officiellt erkänna omfattningen och allvaret när det gäller antalet civila dödsoffer och förstörandet av civila bostäder i Raqqa. De måste avslöja vad de kommit fram till i dessa utredningar, liksom all nödvändig information om attackerna som gör det möjligt att bedöma huruvida de agerat i strid med den internationella humanitära rätten eller inte. De måste säkerställa att offren får tillgång till rättvisa, kompensation och upprättelse. De måste även hjälpa till med återuppbyggnaden av Raqqa.

Länk till rapporten finns bifogad som pdf.

Länk till hela det engelska pressmeddelandet:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/syria-raqqa-in-ruins-and-civilians-devastated-after-us-led-war-of-annihilation/

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument