Skip to main content

TCHAD: Stoppa rekryteringen av barn till väpnade konflikter

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:11 CET

Pojkar så unga som tretton år blir utnyttjade som soldater av officerare i Tchads armé och av väpnade grupper, enligt en rapport Amnesty International släpper idag.

Mer än 40 före detta och nuvarande barnsoldater från Tchad och Darfur vittnar i rapporten om hur de lockades att gå med i grupperna.

- Det är tragiskt att tusentals barn nekas sin barndom och blir manipulerade av vuxna att kämpa i deras krig. De här skandalösa övergreppen mot barnen måste få ett slut, säger Erwin van der Borght, chef för Amnestys Afrikaavdelning.
- Myndigheterna i Tchad och de tchadiska och sudanesiska väpnade grupperna som verkar i de östra delarna måste omedelbart stoppa rekryteringen och utnyttjandet av barn under 18. 

Nära en halv miljon människor lever i flyktingläger i östra Tchad efter att de tvingats fly sina hem efter våldsamheterna i Darfur i västra Sudan. Dessa läger är gynnsamma platser för rekrytering av barn eftersom de har väldigt liten tillgång till utbildning, få chanser till arbete och ofta har förlorat anhöriga och vänner i konflikten.

En före detta barnsoldat för den väpnade sudanesiska oppositionsgruppen JEM, Rörelsen för rättvisa och
jämlikhet, som nu bor i ett av flyktinglägren i östra Tchad berättar: "Det finns inget att göra här. Det finns inga jobb, ingen skola, inga pengar och jag är fattig. I JEM får jag inte betalt men i strid kan vi ta saker av fienden". 

Ibland skickas fint klädda barn till lägren med pengar och cigaretter för att lura till sig nya rekryter. De kan erbjuda upp till 500 dollar till dem som ansluter sig.

Barn i åldrarna 13 till 17 används i närstrid och barn under tio används i större utsträckning som bärhjälp eller budbärare.

Trots att myndigheterna i Tchad 2007 tillsammans med UNICEF drog igångett demobiliseringsarbete och ett reintegrationsprogram för barn som ingått i väpnade grupper har man lyckats dåligt. Till största del beror misslyckandet på brist på pengar men arbetet förvärras av fortsatt osäkerhet i området, extrem fattigdom och
motvilja hos politiker och militär att engagera sig i demobiliseringsprocessen. Väldigt många före detta barnsoldater får inte tillgång till programmet.

Amnesty anser att det är särskilt oroande att inget ansvar utkrävs av dem som är misstänkta för brott mot folkrätten, däribland rekryteringen av barnsoldater. Inget åtal har väckts mot medlemmar i dessa väpnade grupper. I september 2010 greps elva män i ett flyktingläger där de ska ha rekryterat barn men det är oklart vad
som hände med dem. Så vitt Amnesty vet har dessa män inte ställts inför rätta.

Den 20 januari 2011 utfärdade Tchads president Idriss Deby amnesti för de medlemmar i den väpnade oppositionen, och förstärkte ytterligare straffriheten för folkrättsbrotten som begåtts i konfliktområdet.

- Istället för att skyddas av amnesti ska de misstänkta förbrytarna utredas. Individer som misstänks för att ha varit inblandade i rekryteringen av barnsoldater måste ställas inför rätta, säger Erwin van der Borght.
- President Deby måste beordra alla sina befälhavare att inte rekrytera barn och att samarbeta med demobiliseringsprogrammen. Det finns ingen ursäkt för att kränka barns rättigheter, fortsätter han.

Bakgrund
* Säkerhetssituationen är högst instabil i östra Tchad. Med dålig ekonomi och politisk osäkerhet har Tchad dragits in i krisen i grannlandet Darfur. Runt 260 000 flyktingar från Darfur bor i flyktingläger i östra Tchad utöver de
170 000 tchadier som bor i transitläger. Tchadiska och sudanesiska oppositionsgrupper verkar regelbundet i området. Fler brott mot internationell rätt begås i konflikten mellan de två olika grupperna. Läs mer på
http://www.amnesty.org/en/library/info/ARF20/012/2010/en
* I slutet av 2010 krävde regeringen i Tchad att FN:s trupper,
MINURCAT, skulle lämna östra Tchad. Detta tillbakadragande kommer troligtvis att öka övergreppen och försvåra säkerhetssituationen i området.


Läs rapporten
Yvette LindholmAmnesty Press och media
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se