Skip to main content

Tiden börjar rinna ut för reformer

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 10:24 CEST

När det bara återstår ett år till OS i Peking 2008 måste Kina snabba på om inte deras löften om förbättringar när det gäller mänskliga rättigheter
ska komma på skam. Förtrycket mot människorättsförsvarare, journalister och oliktänkade fortsätter, tidningar och webbsidor har stängts ned och internetanvändare kontrolleras.

I sin senaste utvärdering av situationen i Kina har Amnesty dokumenterat att ett stort antal människorättsaktivister i Peking fortfarande sitter i
”husarrest” och står under hård polisbevakning, de förhindras att resa utomlands eller inom landet och varje steg de tar kontrolleras. Samtidigt är aktivister i andra delar av landet utsatta för ökade övergrepp och
trakasserier när omvärldens fokus är riktat mot Peking och upptakten inför spelen nästa sommar. Även kontrollen över inhemsk media fortsätter att
vara hårdhänt.

I Shanghai avled människorättsaktivisten Chen Xiaoming den 1 juli, kort efter han frisläppts från fängelset. Enligt rapporter ska han ha torterats
i fängelset och han dog av kraftiga inre blödningar. Xiaoming kämpade för alla dem, i synnerhet fattiga människor, som tvingats lämna sina hem i de
stora tvångsvräkningskampanjer som genomförs över hela landet. En annan aktivist Chen Guangcheng, som tilldelades ett prestigefyllt asiatiskt pris förra veckan för sina modiga gärningar, sitter fortfarande fängslad och blev i juni svårt misshandlad i fängelset och förvägrades läkarvård. Guangcheng har engagerat sig i fall där kvinnor tvingas till abort eller tvångssterilisering som del i Kinas enbarnspolitik.

Ett flertal tidningar som bevakar samhällsfrågor har stängts ned under försommaren, och en tidning har tvingats avskeda åtta personer, en annan
tre redaktörer. Ett dussintal journalister sitter fängslade för att ha rapporterat om frågor som anses politiskt känsliga.

Amnesty uttrycker oro över att OS används som ursäkt för att begå övergrepp för att, som man säger, uppnå ”harmoni” och ”social stabilitet”. Detta går rakt emot OS-tanken som talar om mänsklig värdighet och respekt för universella etiska principer, och Amnesty uppmanar Internationella olympiska kommittéen (IOK), att ta upp frågan om mänskliga rättigheter i
sina samtal med de kinesiska myndigheterna.

- De fortsatta övergreppen mot nänniskorättsförsvarare, och hårda kontrollen över inhemsk media överskuggar fortfarande de positiva reformer som genomförts vad gäller dödsstraffet och lättnader för utländska journalister som bevakar utvecklingen i Kina, säger Irene Khan, Amnestys
internationella generalsekreterare.

Amnestyrapporten China: The Olympics countdown – one year left to fulfil human rights promises, redogör för den senaste utvecklingen inom de fyra områden Amnesty har särskilt fokus på inför Peking-OS 2008:

Dödsstraffet
Amnesty välkomnar de officiella uppgifterna om att antalet dödsdomar och avrättningar minskat sedan 1 januari 2007, då Högsta domstolen återtog ansvaret för att pröva överklaganden av dödsdomar. Men Amnesty uppmanar Kina att offentliggöra alla uppgifter om dödsdomar och avrättningar i
landet så att det skall vara möjligt att utvärdera reformen. En ökad öppenhet kring varje enskilt fall är också viktigt för advokater och anhöriga till dödsdömda och för rättssäkerheten. Amnesty är också starkt kritiskt till att dödsstraff fortfarande utdöms för icke-våldsamma brott, som ekonomisk brottslighet och narkotikabrott.

Godtyckliga frihetsberövanden
Amnestys rapporter visar att polisens befogenheter att skicka personer som begått småbrott till ”omskolningsläger”, utan åtal eller rättegång, har
ökat för att ”städa upp” Peking inför OS. Överhuvudtaget har bruket av godtyckliga frihetsberövanden ökat inför OS. Detta trots att Kina under längre tid har arbetat för att avskaffa systemet.

Människorättsförsvarare
I Peking fortsätter myndigheterna hålla människorättsaktivister i ”husarrest” och under hård polisbevakning, samtidigt sitter många fortfarande fängslade som samvetsfångar. Förtrycket mot
människorättsaktivister i övriga landet har samtidigt intensifierats och de utsätts för ökad risk för övergrepp som frihetsberövande utan rättegång, tortyr och andra kränkningar inför OS-upptakten.

Yttrandefrihet
Övergreppen mot inhemsk media fortsätter, journalister har fängslats, tidningar och Internet utsätts för stark censur, medieanställda har
avskedats och tidningar och webbplatser har stängts ned. Fortfarande är det helt förbjudet att tala om demonstrationerna vid Himmelska fridens torg 1989, som slogs ned med våld av militären, men vissa lättnader ser ut att har införts för anhöriga till offren som vill minnas dem som dödades i massakern.

- Tiden börjar knapp om inte OS i Peking för all framtid ska förknippas med Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter. De kinesiska myndigheterna
måste sätta kraft bakom orden ifall de ska kunna leva upp till sina löften om att förbättra människorättssituationen i landet, så att det kinesiska
folket kan känna sig genuint stolta över sitt land i augusti 2008, säger Irene Khan.

Författad av: Solveig Hauser, vikarierande pressekretarare

Läs rapporten/se bifogad filTidigare Amnestyrapporter inför Peking-OS:

The Olympics countdown – repression of activists overshadows death penalty
and media reforms:
http://www2.amnesty.se/beijing2008.nsf/docs/$file/olympicscountdown.doc

The Olympics countdown – failing to keep human rights promises:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170462006

Läs mer om Chen Guangcheng:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170222007?open&of=ENG-346

Länk till svenska Amnestys särskilda OS-sida
http://www2.amnesty.se/beijing2008.nsf/start