Skip to main content

TJECKIEN: Disrimineringen av romska barn måste upphöra

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 17:00 CET

Romska barn placeras i skolor för barn med psykiska funktionshinder i Tjeckien, vilket leder till att de får en sämre grundutbildning, säger Amnesty i en ny rapport som publiceras den 13 januari.

- Trots att problemet uppmärksammats gång på gång, såväl inom landet som internationellt, fortsätter diskrimineringen av romska barn i skolan. De tjeckiska myndigheterna måste upphöra med denna segregering och vidta åtgärder för att komma åt de underliggande diskrimineringsorsakerna, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys Europaavdelning.

I november 2007 fälldes Tjeckien av Europadomstolen för att ha placerat barn av romsk härkomst i specialskolor som var avsedda för barn med inlärningssvårigheter. En ny skollag som antogs 2005 döpte om dessa skolor till "grundskolor med praktisk inriktning",  I själva verket är det bara
ett namnbyte - inget har ändrats utan den utbildning som erbjuds i dessa skolor följer samma upplägg som specialskolorna vilket leder till att de romska barnen forfarande får begränsad undervisning.

- I november förra året gav myndigheterna löften om åtgärder för att erbjuda romska barn utbildning i den vanliga grundskolan, dessvärre kommer dessa åtgärder inte att räcka eftersom de varken är tillräckligt omfattande eller juridiskt bindande, säger Nicola Duckworth.

Romska barn är fortfarande överrepresenterade i de så kallade praktiska
skolorna som är avsedda för barn med inlärningssvårigheter. På vissa
platser består dessa klasser av upp till 80 procent romer. Runt om i
Tjeckien finns även segregerade skolor för enbart romska barn. Generellt
erbjuds barnen där en sämre undervisning vilket begränsar möjligheterna
till vidare utbildning och arbete. Ett skäl till segregeringen är att de
vanliga grundskolorna inte kan erbjuda den hjälp som vissa romska barn
behöver och att man inte tar hänsyn till kulturella och språkliga
faktorer.

- Utbildning är vägen ut ur den onda cirkel av fattigdom och utanförskap
som påverkar stora delar av den romska befolkningen i landet. Om inte de
tjeckiska myndigheterna ger de romska barnen samma möjligheter förnekar
man dem chanserna till en bättre framtid och att få bli fullvärdiga
medborgare i landet.

Läs rapporten:
Injustice renamed: Discrimination in the education of Roma persists in the
Czech Republic
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se