Skip to main content

TRINIDAD OCH TOBAGO: Första avrättningen på 10 år

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 17:05 CEST

En man riskerar avrättas i Trinidad och Tobago, utan att han uttömt alla
sina rättigheter att överklaga. Den trinidadiska fången Ronald Tiwarie ska
ställas inför benådningskommittén den 28 juli, trots att han egentligen
inte ska hamna inför den instansen innan alla steg i
överklagningsprocessen är avverkade. Om han avrättas är detta den första
avrättningen i landet sedan 1999.

Internationell lag säger tydligt att en avrättning inte får genomföras om
några överklagningsmöjligheter fortfarande finns kvar för den anklagade.

Ronald Tiwarie dömdes till döden den 4 augusti 2004 för mordet på sin
svägerska som dödades den 8 mars 2001. Den 4 augusti i år har det gått fem
år sedan domen avkunnades. I ett rättsligt beslut från 1993 i "Judicial
Committee of the Privy Council" i London, den högsta domstolen för
överklaganden för merparten av de engelsktalande karibiska länderna, slås
det fast att det är grymt och omänskligt när en dödsdom implementeras
efter mer än fem år från det att domen utdömts.

Risken finns att trinidadiska myndigheter försöker se till att Ronald
Tiwarie avrättas innan femårsfristen gått ut.

Amnesty kallar nu till aktion mot trinidadiska myndigheter för Ronald
Tiwaries rätt att överklaga domen, och för att påkalla uppmärksamhet för
det faktum att dödsstraff inte visat sig effektivare än annan form av
bestraffning.

Allt fler länder i världen avskaffar dödsstraffet: 139 länder har än så
länge avskaffat dödsstraff i lagen eller i praktiken och bara 25 länder
genomförde avrättningar under 2008. Trinidad och Tobago tillsammans med
elva andra engelskspråkiga karibiska länder röstade mot FN:s resolution
för ett globalt moratorium för dödsstraff.

Amnesty anser att dödsstraff är ett brott mot rätten till liv och att det
är det grymmaste och omänskligaste straffet.


Författad av: Anna Wehlin, Amnesty Press och Media (praktikant)
Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se