Skip to main content

TRINIDAD OCH TOBAGO Lagförslag: Skynda på avrättningar

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 17:04 CET

Amnesty uppmanar Trinidad och Tobagos parlament att rösta mot en konstitutionsändring som möjliggör att avrättningar återupptas i landet.

Enligt ECOSOC, Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råds, rekommendationer från 1984 får avrättningar inte verkställas om det finns ett överklagande i ärendet. Med den nya lagen skulle domstolar i Trinidad och Tobago kunna kringgå tidigare lagändringar som resulterat i ett stopp föravrättningar sedan 1999. Nuvarande lagstiftning säger att avrättningar som verkställs mer än fem år efter att domen avkunnats som tortyr, ett brott enligt grundlagen. Idag tar det lång tid att överklaga en dödsdom vilket har gjort det omöjligt för staten att verkställa straffet. Den nya lagen, som kommer att debatteras den 18 februari, skulle tillåta snabbare beslut om avrättningar.

Företrädare för karibiska nationer hävdar att avrättningar är ett sätt att tackla ökningen av antalet mord och avskräcka andra från att begå våldsbrott.
- Trinidad och Tobago har allvarliga problem med mord och våldsbrott men av erfarenhet vet vi att avrättningar inte är lösningen, säger Chiara Liguori, Amnestys expert på Trinidad och Tobago.
- Genom skynda på avrättningar eller att ignorera överklaganden som är under utredning kränker man de åtalades rätt till en korrekt process. Enligt folkrätten ska alla kunna överklaga en dödsdom. Vi uppmanar Trinidad och Tobagos parlament att rösta nej till lagen och istället angripa roten till problemen och reformera rättssystemet. Vad som verkar vara en rent teknisk ändring av lagen är i själva verket en fråga om liv eller död, fortsätter hon.

Över 40 personer sitter i dödscell i Trinidad och Tobago och landet är ett av 93 länder som fortfarande tillåter dödsstraff.

- Vi är bekymrade över att den nya lagen skulle tillåta att en person kan bli avrättad en kort period efter domen utan en riktig möjlighet att överklaga, säger Chiara Liguori.

Trinidad och Tobagos premiärminister, Kamala Persad-Bissessar, har rapporterats referera till dödsstraffet som "ett vapen i vår arsenal" för att bekämpa den ökande mordtakten. På premiärministerns Facebooksida skriver hon att hon tillsammans med regeringen ska försäkra att lagen röstas igenom och att dömda mördare måste straffas och betala det ultimata priset för sina brott.

Amnesty har utfärdat en blixtaktion med en uppmaning att protestera mot lagen.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR49/002/2011/en/042805d1-7c46-499d-8f76-2abe8f562474/amr490022011en.html

Yvette Lindholm, Amnesty Press och media
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare