Skip to main content

TURKIET: Allvarliga kränkningar av asylrätten

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:14 CEST

Dagligen riskerar asylsökande personer som anländer vid den turkiska
gränsen sina liv. Amnesty publicerar en rapport om bristerna hos de
turkiska myndigheterna vad gäller internationellt skydd för asylsökande.

Rapporten Stranded: Refugees in Turkey denied protection fokuserar på de
hinder som personer, som mestadels flyr från förföljelse i sina egna
länder, möter från den stund de befinner sig på turkisk mark.
- Den risk som personer är villiga att ta för att nå Turkiet, visar deras
desperation. Landet visar upp en dubbelmoral och vägrar att erkänna dem
som flyktingar, säger Andrew Gardner som är Amnestys expert på Turkiet.

Av de länder som har undertecknat flyktingkonventionen är Turkiet det enda
land som inte erkänner medborgare från länder som inte är med i
Europarådet som flyktingar. Detta resulterar i att ett ökat antal
människor som är i behov av internationellt skydd inte får detta.

I Turkiet är det FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, som bestämmer
flyktingstatus samt underlättar flytten för dem som erkänns som flyktingar
i tredje land. Enligt officiell statistik mottog UNHCR 4 550 nya
asylansökningar från icke-europeiska länder 2006, vilket ökade till 12 980
ansökningar 2008. De flesta kom från Iran, Irak, Afghanistan och Somalia.
Dessutom kan tusentals fler personer befinna sig i Turkiet utan att vara
registrerade, vilket det inte finns några tillförlitliga siffror på.

Asylsökande i Turkiet möter allvarliga restriktioner när det gäller
tillgång till sjukvård, boende och arbete vilket strider mot Turkiets
åtaganden under internationell rätt. De fall som har uppmärksammats i
rapporten påvisar även regeringens åsidosättande av internationell
lagstiftning genom att ihärdigt tvångsutvisa personer till länder där de
riskerar allvarliga människorättskränkningar.

I april 2008 informerades Amnesty om en irakisk familj som greps i södra
delen av Turkiet efter att ha flytt från Bagdad. Dock vägrade polisen
erkänna att familjen satt fängslad och berövade dem möjligheten att söka
asyl trots begäran från UNHCR. Familjen tvingades istället tillbaka till
Irak trots att de fruktade för sina liv.

Asylsökande i Turkiet sitter ofta frihetsberövade i långa perioder under
usla förhållanden och av oklara anledningar. De kan utvisas utan att ha
fått en korrekt rättslig prövning och skickas sedan tillbaka till länder
där deras liv kan vara i fara. En afghansk medborgare berättade för
Amnesty om den behandling som de utsattes för i ett häkte i västra delen
av landet.
- Om vi inte gav dem pengar blev vi misshandlade. Sedan använde de använde
våra pengar för att skicka tillbaka oss till Afghanistan.

I april 2008 drunknade fyra personer när en grupp på 18 personer tvingades
simma tillbaka över floden Tigris, som separerar Turkiet från Irak, när
Irak vägrade att släppa in dem på deras territorium igen. I september
samma år tvingade turkiska myndigheter in 24 uzbekiska flyktingar, varav
majoriteten var barn, på iransk mark. Under utvisningen blev några
flyktingar misshandlade och dödshotade, kvinnor och flickor hotades med
våldtäkt, tills de släpptes mot en lösensumma på 5 000 amerikanska dollar.

Amnesty kräver att de turkiska myndigheterna ska lagstifta om och
implementera en rättvis nationell asylproccess och visar full respekt för
asylsökandes och flyktingars rättigheter. Detta för att försäkra att alla
personer som är i behov av internationellt skydd erkänns som flyktingar
och får skydd från förföljelse.Hanna MI Jakobson
Amnesty Press och media

Bifogade filer

PDF-dokument