Skip to main content

TURKMENISTAN: Rekommendationer till den nye presidenten

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:24 CET

Inför presidentvalet den 11 februari, har Amnesty gjort en lista på rekommendationer. Amnesty uppmanar den tillträdande presidenten i Turkmenistan att upphöra med brott mot yttrandefriheten, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, bristfälliga rättegångar samt brott mot sociala och ekonomiska rättigheter.

-Att infria vallöftet om att förse folket med fri tillgång till internet
skulle vara välkommet. Dock behövs det göras mycket mer, all media är
fortfarande kontrollerad av staten, internet är ständigt bevakad av
försvarsdepartementet och människorättsaktivister fängslas eller utsätts
för repressalier. Yttrandefrihet och föreningsfrihet är en nödvändig
förutsättning för ett fungerande civilt samhälle, sade Nicola Duckworth,
chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

Regimen med den förre presidenten Saparmurad Niyazov förtryckte
skoningslöst alla regeringsmotståndare. Oppositionella torterades och
fängslades efter bristfälliga rättegångar eller tvingades till exil. Det
räckte att vara släkt med en regeringsmotsåndare för att bli avskedad från
arbetet eller förbjuden att åka utomlands. Presidentens kontroll över
juridiska institutioner har gjort det väldigt svårt att stoppa de mycket
ofta förekommande brotten mot mänskliga rättigheter.

Som ett första steg, uppmanar Amnesty de nya myndigheterna i Turkmenistan
att omedelbart släppa alla samvetsfångar och att ta upp alla fall som
Amnesty har dokumenterat. Det handlar om personer som sitter fängslade för
att fredligt ha kämpat för sina rättigheter. många som har suttit
fängslade i flera år efter bristfälliga rättegångar och blivit torterade.

Ogulsapar Muradova, en människorättsaktivist, fängslades i juni 2006, hon
dömdes till sex års fängelse efter en bristfällig rättegång och dog strax
efter under mycket mystiska omständigheter. Trots internationella
påtryckningar har myndigheterna inte genomfört en noggrann och oberoende
undersökning om hennes död.

Amnesty uppmanar de nya myndigheterna i Turkmenistan att följa
internationell rätt och att implementera rekommendationerna som givits av
internationella människorättsorgan.

- Vi uppmanar Turkmenistan att öppna sina dörrar för FN:s
specialprocedurer och andra människorättsbevakare, sade Nicola Duckworth.


Sunita Rao,
Amnesty Press och media (praktikant)

Läs Amnestys rekommendationer :
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR610052007?open&of=ENG-TKM

Läs Amnestys sammanställning av fall:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR610042007?open&of=ENG-TKM