Skip to main content

UGANDA: Regimen skyldig överlämna krigsförbrytare till ICC

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 09:32 CEST

Den 29 juni undertecknade den ugandiska regeringen och rebellrörelsen Herrens motståndsarmé (LRA), en överenskommelse om ansvarsutkrävande och försoning i avsikt att etablera strukturer för att ställa krigsförbrytare inför rätta i Uganda. Både sidor i konflikten är anklagade för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Enligt rapporter Amnesty tagit del av så fokuserade förhandlingarna som
ledde fram till överenskommelsen på att man ska verka för att den
Internationella brottsmålsdomstolen i Haags (ICC), arresteringsorder mot
fyra högt uppsatta LRA-ledare, Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo
och Dominic Ongwen dras tillbaka. Istället vill regimen ställa de åtalade
inför rätta i Uganda. ICC har anklagat männen för brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser.

Fredsöverenskommelsen förpliktigar både parter att tillmötesgå offrens
krav på upprättelse och gottgörelse, men Amnesty har flera invändningar
mot de delar av uppgörelsen som är mycket vagt definierade och kan leda
till offren förnekas rättvisa. Exempelvis talar uppgörelsen om att sätta
upp ”alternativa rättsmekanismer” och ”alternativa straff” för allvarliga
brott, utan att dessa definieras.

Det nya avtalet är emellertid inte bindande för ICC som genom Romstadgan
för Internationella brottsmålsdomstolen, vilken antogs den 17 juli 1998,
har till uppgift att garantera att brott som folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser utreds och där det finns tillräckliga
bevis ställa de brottsmisstänkta inför rätta på ett korrekt sätt. ICC kan
även utdöma kompensation till offer och deras familjer.

Även om Ugandas regering försöker undvika att lämna ut krigsförbrytare
till ICC med förevändning att de kan ställas inför rätta i Uganda, är det
tydligt i Romstadgan att ICC inte kommer att acceptera detta om de bedömer
att de lokala eller traditionella sätten att skipa rättvisa:

- arrangeras för att undvika att personen ska slippa att ställas tills
svars för sina gärningar,
- om rättsprocessen inte genomförs självständigt och opartiskt, eller på
ett sätt som inte har till avsikt att skipa rättvisa.

Eftersom de ugandiska myndigheterna inte visat något tydlig avsikt att
åtala dessa fyra män för brotten de är anklagade för av ICC – kräver
Amnesty att de ska gripas och överlämnas till ICC med omedelbar verkan.

Amnesty anser att det är av yttersta vikt att Uganda ser över sin
lagstiftning så att de kan garantera offren rättvisa, sanning och
försoning i enlighet med intentionerna i fredsförhandlingarna med Herrens
motståndsarmé.

Amnesty uppmanar också regimen i Uganda att verka för att samtliga
misstänkta för brott mot internationell lagstiftning i denna konflikt
ställs inför rätta, och att offren garanteras kompensation och upprättelse
och får möjlighet att bygga upp sina liv igen. Dessutom måste särskilda
åtgärder utvecklas för att hantera alla barnsoldater som utnyttjats av
både Herrens motståndsarmé och den nationella armén (UPDF), och att
program för att rehabilitera och återanpassa barnsoldaterna till ett
normalt liv sätts upp. Åtgärder för att få fram sanningen om
krigsförbrytelser och att tillåta offren att berätta sina historier måste
också snarast tas fram i en nationell handlingsplan för att förhindra
straffrihet.

Läs mer: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR590022007

Författad av: Solveig Hauser, vikarierande pressekreterare