Skip to main content

UKRAINA Kritik från FN:s människorättskommitté

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:49 CET

Amnesty uppmanar Ukrainas regering att snarast genomföra de rekommendationer som har framförts av FN:s människorättskommitté. Uppmaningen kom efter att kommittén offentliggjorde sin granskning av hur landet lever upp till sina åtagande enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Varje stat som har anslutit sig till FN:s konvention har en skyldighet att rapportera till kommittén och den 23 oktober behandlade kommittén Ukrainas sjätte rapport. Slutsatserna i kommitténs bedömningar sammanfaller med den kritik som Amnesty har framfört om; tortyr och misshandel i polishäkte, de allmänna förhållanden som råder på polisstationer och häkten, allvarliga problem med våld i hemmet, det bristande skyddet för asylsökande - framför allt återsändandet av tio uzbekiska asylsökande i februari 2006, och bristen på skydd mot rasistiska och antisemitiska attacker riktade mot religiösa och etniska minoriteter.

Amnesty stödjer kommitténs rekommendationer att myndigheterna ska införa "oberoende inspektioner av polisstationer, häkten och fängelser med möjlighet att intervjua fångarna enskilt", vidare rekommendationen att myndigheterna "inte ska återsända någon utlänning till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller annan grym behandling", att regeringen ska "intensifiera sina ansträngningar att bekämpa våld i hemmet" och se till att sociala och medicinska center finns tillgängliga för alla våldsutsatta kvinnor och att lagutrymmet om "offrets uppförande" inte används för att ge straffrihet åt förövarna. Slutligen ska regeringen se till att personer från etniska, religiösa eller språkminoriteter skyddas från våld och diskriminering.

Den 7 november offentliggjorde Amnesty sin egen rapport, om situationen i Ukraina, som hade överlämnats till medlemmarna i FN:s människorättskommitté i juni i år.

Läs Amnestys rapport: Ukraine: Briefing to the UN Human Rights Committee June 2006
, AI Index: EUR 50/003/2006
http://web.amnesty.org/library/index/engeur500032006).

Läs också Concluding Observations of the Human Rights Committee
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs88/ukraine_co.doc


Elisabeth Löfgren
pressekreterare