Skip to main content

USA: Amnesty kräver att avrättningen stoppas

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:35 CEST

Den 12 september avslog delstaten Georgia Troy Anthony Davis nådeansökan.
Han dömdes till döden 1991 mot sitt nekande och avrättningen är planerad
till den 23 september.

Troy Davis dömdes 1991 för mordet på polismannen Mark Allen MacPhail trots
att det inte fanns några tekniska bevis mot Troy Davis och att mordvapnet
aldrig hittades. Den fällande domen baserades enbart på ögonvittnen,
vittnen som senare har återkallat eller förnekat sina vittnesmål. Dessutom
finns det vittnesmål som framkommit efter rättegången som pekar ut en
annan man, Sylvester Coles, som den skyldige till mordet.

I mars 2008 uttalade sig huvuddomaren för Högsta domstolen i Georgia,
tillsammans med två andra domare, angående fallet.
- I detta fall har nästan varje vittne, som identifierade Davis som den
som sköt, senare tagit avstånd från sitt vittnesmål och sagt att de inte
är säkra på uppgifterna de lämnat. Tre vittnen har uppgivit att Sylvester
Coles har erkänt för dem att han är gärningsmannen. Två vittnen har
redgjort för att Sylvester Coles, i motsats till sitt vittnesmål under
rättegången, hade ett vapen i sin ägo direkt efter mordet. Ett annat
vittne har gett en beskrivning av brottet som kan tyda på att Sylvester
Coles var den som sköt.

Huvuddomaren skrev i sitt uttalande att den sammanlagda effekten av nya
vittnesmålen i Davis fall, om de bedöms vara trovärdiga i förhör i en
domstolsprövning, troligtvis skulle leda till att en ny jury skulle finna
rimligt tvivel angående Davis skuld eller åtminstone tillräckliga tvivel
för att kunna döma honom till döden.

Amnesty motsätter sig dödsstraffet under alla omständigheter och så även i
Troy Davis fall oavsett om han är skyldig eller ej.

Delstatens benådningsnämnd gav ingen förklaring till varför de tog
beslutet att neka Davis benådning. Amnesty anser att det skulle gynna
öppenheten och allmänhetens förtroende för rättssystemet om nämnden
offentliggjorde hur de kom fram till sitt beslut. Amnesty uppmanar nämnden
att ompröva sitt beslut och att stoppa avrättningen.

För en utförlig rapport om fallet, läs USA: 'Where is the justice for me?'
The case of Troy Davis, facing execution in Georgia, Februari 2007,
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/023/2007.

Evelina Franzén
Amnesty Press och media