Skip to main content

USA Bulvaner används för hemliga flygningar

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 08:37 CEST

I en rapport "Below the radar - Secret flights to torture and disappearances" som släpps på onsdagen avslöjar Amnesty hur CIA har använt sig av privata flygbolag och bulvaner för att i hemlighet transportera fångar till Guantánamo och andra amerikanska fångläger eller för att överlämna dem till länder där de har misshandlats och torterats.

Amnesty har sammanställt uppgifter om mer än 1 600 flygningar, 1 000 har skett med flygplan som enbart har använts av CIA. Det finns dessutom uppgift om ytterligare 600 flygningar med plan som har hyrts ut till CIA under vissa perioder. Ett av planen har landat 100 gånger på Guantánamo, en representant för flygbolaget medger att planet har hyrts ut till CIA. Merparten har flygningarna har använt europeiskt flygrum.
Genom att använda privata flygbolag och manipulera med uppgifter försöker den amerikanska regeringen kringgå luftfartsregler, och genom att skicka dessa personer till hemliga läger eller till länder som är ökända för att använda tortyr försöker man kringgå det absoluta förbudet mot tortyr.

Det är omöjligt att få fram en exakt siffra över hur många personer som har transporterats under dessa flygningar. Gemensamt är att flygningarna sker i hemlighet. Många har kidnappats och flugits till hemliga läger där alla spår upphör, andra har flyttas från plats till plats och vissa har hamnat på Guantánmo. Men dessa flygningar handlar inte bara om att transportera misstänkta terrorister, det handlar om systematiska övergrepp och att USA bryter mot internationell rätt genom att förvägra dessa personer en rättslig prövning.

Amnesty har tidigare rapporterat om tre jeminitiska män som under två års tid hölls i hemlig fångenskap och utsattes för tortyr. De flyttades runt fyra gånger, utan någon kontakt med omvärlden och fick aldrig veta vart de fördes och heller inte vad de anklagades. Men deras uppgifter om klimat och flygtider mellan de olika platserna tyder på att de har förts till platser i Österuropa eller Centralasien. I maj 2005 flögs de till Jemen där de fängslades på anmodan av de amerikanska myndigheterna. De åtalades aldrig för något terroristrelaterat brott och släpptes i mars.

Läs Amnestys rapport
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006


Elisabeth Löfgren

pressekreterare