Skip to main content

USA: Fångarna på Guantánamo tvångsmatas och förnedras

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:27 CEST

- En soldat höll fast min haka och en annan drog mig i håret och pressade
mitt huvud bakåt, medan sjukvårdare tvingade ner ett rör i näsan och i
halsen utan bedövning. Det rann blod ur näsan och när jag kräktes blod
hånade soldaterna mig, " se vad din religion för med sig", berättar Yousef
al-Shehri.

I samtal med sina advokater har några av de hungerstrejkande fångarna på
Guantánamo berättat om den misshandel och förnedring de utsätts för. När
fem av de hungerstrejkande hade varit utan mat och vatten i sju dagar
fördes de till sjukavdelningen, där de hölls fastkedjade till händer och
fötter. Om de försökte röra sig blev de slagna och personalen hånade och
förolämpade dem. De blev också felaktigt informerade om att
tvångsmatningen skulle ha beordrats av en domstol.

Efter två veckors tvångsmatning på sjukavdelningen placerades de i
isoleringsceller. Soldaterna slog mot gallret i deras celler både dag och
natt, och störde dem under bönestunden.

Fem dagar senare fördes de till en annan avdelning, med vadderade väggar
och ett hål i golvet som skulle fungera som toalett. Här började
tvångsmatningen på nytt, med ännu kraftigare rör och ännu brutalare
metoder. Den här gången var det vakterna som genomförde ingreppet,
sjukvårdspersonalen stod bara passivt och tittade på. Enligt Yousef
al-Shehri svimmade flera av fångarna och vid ett tillfälle användes samma
rör till två fångar, utan rengöring, och utan att läkaren som stod bredvid
ingrep.

Yousef al-Sheris advokater berättar att tillståndet för deras klient är
allvarligt, han kan inte gå, synen har försämrats, han har svår huvudvärk
och smärtor i ena örat och har svårt att tala på grund av skador i strupen
efter tvångsmatningen.

Chefen för den medicinska avdelningen på Guantánamo avvisar alla
påståenden om att de hungerstrejkande fångarna ska ha behandlats brutalt.
Amnesty anser dock att anklagelserna måste tas på allvar och kräver en
opartisk utredning, samt att de fångar som har hungerstrejkat eller
fortfarande gör så ska få den medicinska vård de behöver.

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se