Skip to main content

USA Inled förundersökning mot förre presidenten George W Bush

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:00 CET

Efter gårdagens publicering av George W Bush memoarer, där den förre presidenten bekräftar sin inblandning i godkännandet av tortyrmetoden skendränkning, kräver nu Amnesty att en förundersökning inleds.

- Enligt internationell rätt är medgivandet från George W Bush tillräckligt för att USA, i enlighet med sina internationella förpliktelser, ska utreda hans inblandning och även kunna åtala honom om det finns grund för detta. Hans medgivande belyser än en gång bristen på ansvarstagande för folkrättsbrott som tortyr och påtvingade försvinnanden som USA gjort sig skyldig till, säger Claudio Cordone, en av de högre cheferna på Amnesty International,

Under presidentens år vid makten infördes särskilda förhörsmetoder som användes mot fångar som hölls av USA i hemlig fångenskap.

Bush nämner två fall i sina memoarer. Bägge fångarna hölls i hemliga läger.

Abu Zubaydah flyttades runt till olika hemliga fångläger mellan april 2002 till september 2006. I augusti 2002 finns det uppgifter om att han utsattes  för skendränkning mer än 80 gånger.

Khalid Sheikh Mohammed greps den 1 mars 2003 och fördes till ett hemligt CIA-fängelse. Samma månad utsattes han för skendräkning 183 gånger, enligt CIA:s generalinspektör.

Efter tre och ett halvt år av total isolering i hemlig fångenskap överfördes Khalid Sheikh Mohammed till Guantánamo där han och Abu Zubaydah fortfarande hålls fängslade utan rättegång tillsammans med 150 andra fångar.

Skendräkning var inte den enda metod som sägs ha använts mot Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah och de andra fångarna som utsattes för USA:s hemliga interneringspogram. Fångar förnedrades och hotades, de tvingades vara nakna, utsattes för extrem kyla, misshandlades, hindrades att sova och tvingades bära hand-och fotbojor under långa perioder.

Enligt folkrätten måste varje person som varit inblandad i tortyr ställas inför rätta, George W Bush kan inte undantas från denna regel. Om hans medgivande har tillräcklig grund har USA en skyldighet att ställa honom inför rätta. Om USA inte inreder en undersökning måste andra länder genomföra en utredning, säger Claudio Cordone.

Bakgrund
1994 ratificerade USA FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt konventionen ska varje fall, där det finns misstankar om att en person själv utfört eller varit inblandad i tortyr, överlämnas till behöriga myndigheter för rättslig prövning.

Konventionen medger inget undantag vare sig när det gäller personens ställning eller omständigheterna. Samma regler gäller i fredstid som i krigstid.

Den 9 november meddelade USA:s justitiedepartement att inget åtal kommer att väckas när det gäller de nästan 100 videoinspelningar som CIA förstörde 2005. Videofilmerna innehöll bland annat förhör med fångar som hölls i hemlighet av CIA och tolv av kassetterna innehöll förhör där skendränkning användes.

Tortyr och påtvingade försvinnanden är brott enligt folkrätten. Av den anledningen kan det förstörda materialet ha innehållit bevis för brott som den förra amerikanska regeringen gjort sig skyldig till.

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se