Skip to main content

USA: Obamas första 100 dagar

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:27 CEST

I en rapport från Amnesty välkomnas många av de steg som har tagits av den nya adiminstrationen. President Barack Obamas första 100 dagar vid makten i frågor som rör terroristbekämpning beskrivs dock som "löften om förändring men få konkreta åtgärder i praktiken".

- Inom 48 timmar som nytillträdd president gav Obama löftet om att
fånglägret på Guantánamo skulle stängas inom ett år. Det skulle även bli
slut på hemlighetsmakeriet och de CIA-läger som hade upprättats under
Bushadministrationen, vilket var mycket välkommet, säger Irene Khan,
Amnestys internationella generalsekreterare.

Men löftet om att stänga läger och att fakta ska läggas fram på bordet, är
inte uppfyllt förrän den amerikanska regeringen slutgiltigt stänger alla
läger, ställer dem som gjort sig skyldiga till tortyr och andra övergrepp
under Bushadministrationen inför rätta och ger offren verklig upprättelse.

De första 100 dagarna har präglats av flera positiva aktioner, men vissa
frågor har bara åtgärdats till viss del och andra frågor har lämnats utan
åtgärd. Ett exempel är Bagramlägret i Afghanistan där hundratals
fortfarande sitter fängslade utan någon lösning i sikte.

Obamas regering offentliggjorde fyra dokument som visade att CIA hade fått
juridiskt tillstånd att använda tortyr och misshandel när fångar som hölls
av CIA förhördes. President Obama fördömde visserligen intervjuteknikerna
men sa samtidigt att de som utfört tortyren inte skulle ställas inför
rätta eftersom de hade följt de riktlinjer de fått från
justitiedepartementet,. Senare sa Obama att det var upp till
justitieministern att besluta om det skulle inledas undersökningar mot dem
som hade tagit fram dessa riktlinjer.

Beslutet att stänga Guantánamo inom ett år har inte följts upp med någon
utfästelse om att de fångarna som fortfarande sitter där antingen ska
friges eller ställas inför rätta i en civil domstol. Detta innebär att
framtiden fortfarande är oviss för de 240 fångar som finns i lägret.

Beslutet att CIA ska stänga alla hemliga läger är positivt men Obama har
dock lämnat möjligheten öppen för CIA att föra bort och fängsla personer i
"kortvariga övergångsförvar".

Begreppen "kriget mot terrorismen och "fientliga stridande" används
visserligen inte längre av den nya Obamaadministrationen men regeringen
använder sig av krigets lagar snarare än civil brottslagstiftning och
lagar om mänskliga rättigheter i sin terroristbekämpning.

Läs rapporten

"Mixed messages: Counter terror and human rights President Obama's first
100 days"

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/043/2009/en/b5ea3f7f-1955-40c0-b5bb-108492f902f3/amr510432009en.pdf


Fakta och siffror


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se