Skip to main content

USA: Tortyr som vapen i "kriget mot terrorn"

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:50 CEST

I efterdyningarna av attackerna den 11 september 2001 har den amerikanska militären fängslat mer än 50 000 personer i bl.a. Afghanistan och Irak. Rapporter och bilder om tortyr och förnedrande behandling har kablats ut över världen. Idag släpper Amnesty en 200-sidig rapport: United States of America: Human Dignity Denied, som visar hur grundläggande mänskliga rättigheter har satts ur spel i "kriget mot terrorn".

Människor har fängslats och suttit månader eller år i fångläger utan rättegång eller dom. Hemliga fångläger har upprättats i Afghanistan och Irak men också i Pakistan, Jordanien, Egypten och andra länder, där personer hålls isolerade utan kontakt med omvärlden. Tortyr och andra förnedrande och grymma förshörsmetoder har använts, helt i strid med USA:s internationella åtagande.

I TV-debatterna mellan de bägge presidentkandidaterna, John Kerry och George W Bush, har frågan om tortyr inte alls tagits upp. I rapporten uppmanar Amnesty de bägge kandidaterna att, som en av de första uppgifterna för den som blir vald, tillsätta en oberoende kommission som ska utreda de förhörsmetoder som har använts och de förhållanden som råder på de fångläger som har upprättats.

Rapportens centrala budskap är att tortyr kan stoppas och förhindras om den politiska viljan finns. Varje land har en rättighet och en skyldighet att skydda sina egna medborgare mot allvarliga hot mot landets säkerhet, men detta får inte ske på bekostnad av grundläggande mänskliga rättigheter. Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling måste gälla för alla.

Läs rapporten:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511452004

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se