Skip to main content

USA: USA allt mer isolerat när världen vänder dödsstraffet ryggen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 12:36 CEST

Inför den internationella dagen mot dödsstraff, som infaller den 10 oktober, uppmanar Amnesty USA, det enda landet på den amerikanska kontinenten som verkställde avrättningar under 2009, att sluta använda detta grymma och inhumana straff.

- En klar majoritet av världens länder har tagit avstånd från dödsstraffet. Hur kan då USA, som anser sig vara en ledare när det gäller mänskliga rättigheter, fortsätta med mord i lagens namn, säger Widney Brown, chef för Amnestys folkrättsavdelning.
- Dödsstraffet är grymt, förnedrande, ineffektivt och totalt oförenligt med mänsklig värdighet. Dödsstraffets användning i USA kantas av godtycklighet, diskriminering och misstag. 
Sedan dödstraffet återinfördes i USA 1977, efter ett uppehåll på tio år, har mer än 1 200 män och kvinnor avrättats. Delstaterna Texas, Virginia och Oklahoma står för mer än hälften av avrättningarna vilket visar på den geografiska obalansen.
Drygt 130 personer har frigivits från dödsceller sedan 1976 efter att det bevisats att de var oskyldiga. Bara under 2009 har nio släppts fria. Andra har avrättats trots allvarliga tvivel på deras skuld. 
Forskning har visat att ras påverkar vem som döms till döden, sannolikheten för att dömas till döden om mordoffret var vit är betydligt högre än om offret var svart. 
- Ras, geografi, politik, ekonomi, juryns sammansättning och försvarsadvokatens duglighet är faktorer som påverkar dödsstraffsrättegångar. Att ställas inför rätta för ett brott som kan leda till dödsstraff är ett dödligt lotteri, som inte borde ha någon plats i ett rättssystem, säger Widney Brown.
Även om mer än 1 000 avrättningar har verkställts i USA sedan 1993, finns det nu tecken på att politikernas och allmänhetens stöd börjar att minska.
Delstaterna New Mexico och New Jersey har avskaffat dödsstraffet de senaste två åren och antalet dödsdomar har minskat med två tredjedelar sedan den högsta nivån under 1990-talet. Det senaste decenniet har USA:s högsta domstol avskaffat dödsstraffet för minderåriga och för personer som har ett "förståndshandikapp". 
- Den dagen USA avskaffar dödsstraffet kommer ett mycket viktigt steg att tas i riktning mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet runt om i världen - och denna dag kan inte komma fort nog.

10 fakta om dödsstraffet

1. Kina avrättar fler människor per år än alla andra länder tillsammans

2. Mer än två tredjedelar av världens länder, 139, har avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken

3. Under förra året genomfördes avrättningar i 18 länder

4. Hakamada Iwao i Japan har suttit i dödscell sedan 1968 - han tros vara den som fått vänta längst i världen på att få sitt dödsstraff verkställt

5. Vitryssland är det enda europeiska landet som fortfarande praktiserar dödsstraff

6. Förra året dömdes 106 människor till döden i USA - det är det lägsta antalet sedan avrättningar återupptogs i landet år 1977

7. I Iran har minst 190 människor blivit avrättade i år.  Minst 141 personer som begick sina brott innan de fyllt 18 år sitter idag i dödscell - trots att det strider mot internationell rätt

8. I år har det gått 100 år sedan den sista avrättningen i Sverige. Alfred Ander avrättades med giljotin den 23 november 1910

9. Över 3 000 fångar sitter i dödscell i USA, i Pakistan beräknas antalet vara 7 000

10. Troy Davis är en man som i över 19 år suttit i dödscell i Georgia, USA. Under dessa år har sju av nio personer ändrat eller tagit tillbaka sina vittnesmål. Trots det har Troy Davies inte fått en ny rättegång
.

 

******************************* Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraff uppmärksammar internationella dagen mot dödsstraffet med visning av dokumentärfilmen: At the Death House Door samt samtal mellan Moa Greits och Lars Åke Augustsson, författare till boken: Nära döden

Söndag 10 oktober kl 14, Sveavägen 41, Stockholm