Skip to main content

VÄRLDEN Dags att tala allvar om vapenhandeln

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:33 CET

Idag träffas representanter för världens regeringar i FN i New York för att enas om gemensamma åtgärder för att förhindra att vapen och ammunition exporteras till stater som kränker de mänskliga rättigheterna. Detta inom ramen för de fortsatta förhandlingarna om ett Arms Trade Treaty, ett avtal som skulle reglera den globala vapenhandeln.

- Antalet döda och skadade som deltagit i fredliga demonstrationer i Mellanöstern och Nordafrika pekar tydligt på vikten av strikta kontroller för en rad vapentyper som kan användas för att skada oskyldiga civilpersoner. Regeringar från länder som producerar vapen måste förstå att människor inte längre accepterar skrupellös försäljning av vapen till ledare som inte har några betänkligheter att använda dessa mot sina egna medborgare, säger Salah Abdellaoui från Amnesty International.

Högst upp på dagordningen står diskussionen om vilka kriterier som ska gälla för tillåten vapenhandel. Control Arms-koalitionen, ett internationellt nätverk av av aktörer från det globala civilsamhället där Amnesty ingår, understryker att vapenhandel aldrig bör godkännas om det föreligger betydande risker att vapen, ammunition eller annan relaterad materiel kan komma att användas för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Amnesty och övriga organisationer inom koalitionen välkomnar beslutet från FN:s säkerhetsråd om att införa ett kraftfullt och vittomfattande vapenembargo mot Libyen. För att undvika en upprepning av de senaste veckornas tragiska händelser behöver dock världssamfundet handfasta preventiva verktyg. Därför bör ett framtida bindande vapenhandelsavtal dra lärdom av händelserna i Mellanöstern och Nordafrika. Regeringarna kommer även diskutera vilka typer av vapen som ska omfattas av ett framtida avtal. Att inkludera alla relevanta vapentyper är helt nödvändigt för att ett framtida avtal ska kunna uppnå målet att förhindra framtida grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Vidare är internationellt samarbete och samordning mellan länder av yttersta vikt och bör följaktligen hamna högt upp på dagordningen. 

- Den epok då regeringar och företag kunde agera utan något juridiskt bindande regelverk är över. Det är löjeväckande att det idag finns avtal på plats som reglerar handel av allt från dinosaurieskelett till frimärken, men däremot inte dödliga vapen. De som exporterar vapen på ett ansvarslöst sätt vet att deras tid är förbi. Det är dags att kontrollera vapenhandeln, säger Anna Macdonald från Oxfam.

Varje minut mister en människa livet till följd av väpnat våld, med tusentals sårade varje dag.


- Vi hoppas att resultatet av denna veckas förhandlingar är en avtalstext som i detalj förklarar vilka krav som kommer ställas på regeringar i framtiden. Vi är halvvägs genom förhandlingarna, det är inte lång tid kvar och de får inte misslyckas, säger Baffour Amoa från IANSA, det internationella nätverket mot spridningen av lätta vapen.

Det finns för tillfället inget övergripande, juridiskt bindande regelverk för handel med konventionella vapen och luckor och kryphål i regionala och nationella kontrollmekanismer tillåter att vapen, ammunition, stridsvagnar, missiler och raketer hamnar i konfliktzoner och i händerna på personer som är beredda att göra sig skyldiga till krigsbrott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare