Skip to main content

VÄRLDEN: Dödsstraff - nej tack!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 11:06 CEST

Den 10 oktober infaller den internationella dagen för avskaffandet av
dödsstraffet. Världen runt kommer dagen att uppmärksammas. Fokus för årets
världsdag mot dödsstraffet är Afrika eftersom kontinenten utmärkt sig för
att ha tagit flera viktiga steg mot ett avskaffande av dödsstraffet. Trots
att det begås många allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i
regionen är detta ett område där man ser en klar positiv utveckling.

Senegal avskaffade dödsstraffet för alla brott i december 2004 och Liberia
i september 2005. Tretton av kontinentens femtiotre stater har tagit
beslut om att helt avskaffa dödsstraffet och tjugo länder har upphört med
att verkställa avrättningar. Detta betyder att majoriteten av de
afrikanska länderna har upphört med detta grymma, inhumana och förnedrande
straff.

Andra positiva signaler kommer från Kenya vars president har gjort en
utfästelse om att landet kommer att avskaffa dödsstraffet och att
dödsdömda ska få sina straff omvandlade till livstids fängelse. Amnesty
välkomnar också utvecklingen i Uganda där landets författningsdomstol har
tagit ett beslut om att avskaffa dödsstraff för vissa typer av brott.
Benin och Marocko har infört ett stopp mot avrättningar och båda länderna
har långt framskridna diskussioner om ett avskaffande.

Men trots alla framsteg återstår fortfarande mycket arbete. Minst 200
personer har avrättats enbart i Demokratiska republiken Kongo sedan 1997,
och detta inkluderar även minderåriga. Avrättningarna har genomförts efter
rättegångar där de mest grundläggande kraven på rättssäkerhet inte har
respekterats.

Amnesty International har länge kämpat mot dödsstraffet och anser att det
är den allra mest extrema formen av tortyr. Dödsstraffet är oåterkalleligt
? det finns inget rättssystem i världen som är så säkert att inte en
oskyldig kan dömas till döden. Alltfler länder har insett att detta straff
inte hör hemma i ett modernt samhälle. Trots det finns det fortfarande 75
stater i världen som anser att det är rätt att begå mord i lagens namn. I
flera länder sker godtyckliga gripanden, dödsstraff utdöms vid undermåliga
rättegångar och erkännanden framtvingas genom tortyr.

Minst 3 797 människor avrättades under 2004, det är en försiktig beräkning
eftersom dödsstraffet omges med stort hemlighetsmakeri de flesta länder.
Bara i Kina finns det obekräftade uppgifter om att så många som 10 000
avrättas varje år. I Iran har minst sex minderåriga brottslingar
avrättats i år. I denna mörka statistik finns dock ljusglimtar, varje år
avskaffar nya länder dödsstraffet, och i USA fattade högsta domstolen
under våren beslutet att minderåriga inte kan dömas till döden.

I över 20 svenska städer kommer Amnestygrupper på olika sätt att
uppmärksamma kampen mot dödsstraffet under den 10 oktober och dagarna
kring detta datum. I Stockholm kommer Teater De Ville att spela upp några scener ur sina kommande pjäs: Death Row i samband med ett seminarium på Kulturhuset. den 11 oktober. I Göteborg
arrangeras en sorgemarsch på Gustav Adolfs torg, i Uppsala sker en
ljusmanifestation på Celsiustorget och i Kalmar föreläser Brita Grundin,
en av Amnesty främsta dödsstraffsexperter på biblioteket. På flera orter
arrangerar Amnestygrupper utställningar på det lokala biblioteket.

Hela listan av aktiviteter: http://www2.amnesty.se/kalendariet.nsf/amnestyveckan2005


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se