Skip to main content

VÄRLDEN: Fattigdom och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2009 08:50 CEST

Idag, den 15 oktober, publicerar Amnesty Internationals generalsekretare, Irene Khan, boken "The Unheard Truth". En bok som visar på samspelet mellan de medborgerliga och politiska rättigheterna och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Med boken sänder Amnesty en uppmaning till världens ledare, inför den internationella dagen för utrotning av fattigdom den 17 oktober, att ändra debatten kring fattigdom. Att inte bara se problemet ur en ekonomisk
synvinkel utan att lyfta fram och agera på de människorättskränkningar som leder till och håller människor kvar i fattigdom.
Boken är en del i den världsomspännande kampanj, "fattigdom en rättighetsfråga", som Amnesty inledde i våras.

- Fattigdom är den värsta människorättskrisen i världen. Diskriminering, staters förtryck, korruption, bristande säkerhet och våld är lika nära kopplat till fattigdom som avsaknad av materialla resurser, säger Irene Khan.
- Enbart materiell välfärd räcker inte för att stoppa diskriminering, för att öka säkerheten i ett land eller för att ge en röst till dem som lever i fattigdom. Investeringar i jordbruk kan ge fattiga bönder större skördar men är ingen garanti mot hänsynslösa markägare. Byggandet av nya skolor är ingen garanti för att flickor ska få rätt till samma utbildning som pojkar, fortsätter Khan.

- I många länder må den ekonomiska tillväxten vara hög, men folkets rätt att få påverka beslut negligeras och deras rätt att utrycka sina åsikter inskränks. De fattiga stängs ute och ignoreras.

Bokens budskap är att fattigdom enbart kan utrotas om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - som sjukvård, utbildning och boende - respekteras tillsammans med de medborgerliga och politiska rättigheterna.

- Om en strategi för att minska fattigdomen ska vara verksam måste de fattiga kunna kräva sina rättigheter, så att de kan styra sin framtid och ställa beslutsfattare till svars. Kampen mot fattigdomen är denna generations största utmaning. Vi kan vinna denna kamp om vi sätter frihet, rättvisa och jämlikhet i främsta rummet, säger Irene Khan.

För mer information om boken se. www.theunheardtruth.org