Skip to main content

VÄRLDEN: FN-rapport om hemliga förvar som vapen i "kriget mot terrorismen"

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 11:50 CET

Amnesty uppmanar alla stater att upphöra med att använda hemliga fängelser. Detta med anledning av en nyutkommen FN-rapport som tar upp den omfattande användningen av hemliga fängelser som en del i "kriget mot terrorismen".

Enligt FN-rapporten är förvaren oförenliga med både folkrätt och humanitär rätt, de leder till kränkningar av mänskliga rättigheter och "kan under inga omständigheter försvaras". 

- Hemliga förvar är inte bara rättsstridiga i sig själva, utan möjliggör också en rad motbjudande övergrepp som tortyr och utomrättsliga avrättningar, säger Widney Brown, chef för Amnestys avdelning för internationell rätt.

Rapporten understryker också det globala perspektivet på problemet. Ett dussin länder samt världens alla regioner nämns som direkt ansvariga för, eller på något sätt inblandade i, det internationella nätverket kring hemliga förvar, olagliga överlämningar (renditions) och underrättelsetjänster. 

Rapporten är skriven på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter och är ett resultat av en gemensam utredning gjord av två av FN:s särskilda rapportörer; rapportören om terroristbekämpning och rapportören om tortyr samt två arbetsgrupper; om godtyckliga fängslanden och om påtvingade försvinnanden. Amnesty välkomnar beslutet att de lägger fram en gemensam rapport, vilket har gjort det möjligt att granska brotten mot mänskliga rättigheter ur olika perspektiv på ett integrerat och heltäckande sätt.  

Amnesty har i årtionden arbetat mot människorättskränkningar kopplade till hemliga fängelser och förvar och "kriget mot terrorismen". Påtvingade försvinnanden, tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling, utomrättsliga avrättningar och godtyckliga fängslanden. 

Stater som samarbetat med USA:s program för utlämning och hemliga frihetsberövanden, uppmanas också att utreda sin inblandning i dessa brott mot mänskliga rättigheter. Amnesty kommer att fortsätta driva frågan om ansvarsutkrävande för övergrepp, inklusive brott mot internationell rätt, begångna av USA:s regering.

- Stater måste agera omgående för att genomföra rekommendationerna i denna betydelsefulla rapport, menar Widney Brown. 

Rapporten kommer att presenteras samt diskuteras av stater och representanter från det civila samhället under nästa möte med FN:s råd för mänskliga rättigheter som inleds den 1 mars 2010.


Malin ErikssonAmnesty Press och media