Skip to main content

VÄRLDEN: Hiv- och aidssmittades mänskliga rättigheter måste respekteras

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 17:09 CET

I samband med Världsaidsdagen den 1 december uppmanar Amnesty världssamfundet att respektera individens rätt till vård, rådgivning och konfidentialitet.

Respekten för individen och infriandet av mänskliga rättigheter måste vara
integrerade delar i kampen mot HIV/aids och i millenniemålet att
behandling, vård, stöd och prevention ska vara tillgänglig för alla
människor år 2010.

Människor som är drabbade av hiv/aids utsätts ofta för svåra kränkningar
av mänskliga rättigheter, många blir utstötta i samhället och utsätts för
våld. Könsrelaterat våld och sexuella övergrepp ökar också risken för
hivsmitta. Om kampen mot hiv/aids ska lyckas krävs att de sociala,
ekonomiska och kulturella aspekterna tas på allvar, och att kvinnors
ekonomiska situation och möjlighet att få råd med bromsmediciner, deras
rätt till självbestämmande och fysisk och psykisk integritet får hög
prioritet.

Det är viktigt att hivdiagnosen ställs i ett tidigt skede för att kunna
sätta in behandling och minska risken för spridning. Men ökade hivtester
innebär också att individens rätt till integritet måste garanteras.
Hivtester på mödravårdscentraler måste också omfatta särskilt stöd till
dem som får besked att de är smittade för att undvika stigmatisering.

Läs hela uttalandet

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL300562006

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se