Skip to main content

VÄRLDEN Regeringar måste göra mer för att stoppa mödradödlighet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 17:31 CEST

Amnesty uppmanar regeringar att göra större ansträngningar för att bekämpa mödradödligheten i världen. Denna uppmaning kom efter att FN, den 15 september, publicerat nya siffror som visar att milleniemålet att minska mödradödligheten med 75 procent mellan 1990 - 2015 långt ifrån har uppnåtts, trots vissa framsteg.


Antalet kvinnor som dör på grund av komplikationer under graviditet och förlossning har minskat från uppskattningsvis 546 000 år 1990, till 358 000 år 2008, enligt en rapport som har sammanställts av flera FN-organ. Dessa uppgifter publiceras inför det toppmöte som ska hållas i New York den 20-22 september för att utvärdera vilka framsteg som har gjorts med FN:s milleniemål.


Siffrorna visar att målet att minska mödradödligheten med 75 procent fram till 2015 inte ens har uppnåtts till hälften.


- Enligt de nya siffrorna dör det inte längre en kvinna varje minut, men fortfarande dör det en kvinna var 90:e sekund, säger Widney Brown från Amnesty.
- Amnesty välkomnar de framsteg som har gjorts men faktum kvarstår att hundratusentals kvinnor dör varje år under graviditet eller förlossning, trots att många av dessa dödsfall går att förhindra. Ingen kvinna ska behöva dö under förlossningen om det går att förhindra. Regeringar måste göra mycket mer för att se till att de mest utsatta och fattigaste kvinnorna ges samma rätt till vård som räddar liv.


Rapporten, Trends in maternal mortality, har sammanställts av Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och Världsbanken. För att möta målet om en 75-procentig minskning av mödradödligheten fram till 2015 bör det vara en minskning på 5,5 procent i snitt per år. Hittills är nedgången per år mindre än hälften, 2,3 procent.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se