Skip to main content

VÄRLDEN: Skrupellösa vapenhandlare trotsar FN:s vapenembargon

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:39 CET

FN:s vapenembargon bryts systematiskt visar en gemensam rapport från Amnesty, Oxfam och IANSA (International Action Network on Small Arms), som överlämnas till FN:s säkerhetsråd på torsdagen.

Enligt rapporten har upprepade brott skett mot samtliga av de 13 vapenembargon, som har utfärdats av FN de senaste tio åren. Trots att hundratals överträdare namnges i rapporten har bara en handfull ställts inför rätta.

- Skrupellösa vapenhandlare som gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter kommer undan, vilket är ett hån mot FN:s säkerhetsråds ansträngningar, säger Amnestys generalsekreterare, Irene Khan.

Organisationerna uppmanar säkerhetsrådet att ge mer kraft åt FN:s vapenembargon genom att vidta en rad åtgärder, bland annat ett internationellt fördrag om vapenhandel. Detta fördrag skulle innebära att stater gemensamt kan kontrollera handeln med konventionella vapen, vilket skulle stärka respekten för FN:s vapenembargon.

Rapporten visar också på några av problemen med dagens vapenembargon:

FN:s utredare, som har ansvar för att kontrollera hur stater lever upp till kraven i vapenembargot, har alldeles för små resurser, både vad gäller ekonomi och personal.

Trots att FN:s vapenembargon är juridiskt bindande, enligt internationell rätt, är det i många stater inte ens ett brott att bryta mot ett embargo.

Uppgifter om vapenexport, import och fraktdokumentering förfalskas rutinmässigt och statliga tjänstemän sopar igen spåren efter vapenleveranser.

FN:s fredsbevarande styrkor har inte tillräcklig träning i att sammanställa uppgifter för att spåra var vapnen kommer ifrån och har heller inte tillräckliga resurser att bevaka införselhamnar i embargoområden.

I samband med att rapporten släpps inleds också en 100-dagars kampanj fram till FN:s konferens om lätta vapen som ska hållas i juni. Under dessa hundra dagar kommer aktivister i 110 länder arrangera protestmarscher, konserter och andra aktiviteter för att trycka på de politiska ledarna i respektive land så att de ger sitt stöd till fördraget om en reglering av vapenhandeln.


Läs rapporten: Strenthening compliance with UN arms embargoes - key challenges for monitoring and verification
http://www.iansa.org/documents/2006/UN-arms-embargoes-final.pdf


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se