Skip to main content

VÄRLDEN Tjugo tusen i dödsceller runt om i världen

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 10:07 CEST

På torsdagen släppte Amnesty sin årliga statistik över dödsstraffet i världen. Under 2005 avrättades minst 2 148 människor i 22 länder och minst
5 186 dömdes till döden i 53 länder. Enligt Amnestys sammanställning sitter 20 000 personer i dödscell och väntar på att avrättas av sin egen regering. Mörkertalet när det gäller dödsstraffet är stort på grund av de flesta regeringars hemlighetsmakeri kring dödsdomar och avrättningar, och de verkliga siffrorna är därför sannolikt betydligt högre.

Trots de dystra siffrorna går kampen mot dödsstraffet stadigt åt rätt håll. För varje år blir det fler länder som avskaffar dödsstraffet, de senaste i raden är Mexiko och Liberia. Sedan 1990 har 40 länder avskaffat dödsstraffet, och under de senaste 20 åren har antalet länder med dödsstraff halverats.

I april 2006 har 122 länder avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken.

86 länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott
11 länder har avskaffat dödsstraffet i fredstid, men har kvar straffet för exceptionella brott i krigstid
25 länder anses ha avskaffat dödsstraffet i praktiken, de har visserligen kvar straffet i sin lagstiftning, men ingen har avrättats de senaste tio åren

74 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning och har genomfört avrättningar de senaste tio åren, men det är endast en mindre del som verkställer dödsstraff varje år.

Av de 22 länder som verkställde dödsstraff förra året är det fyra som sticker ut som de värsta bödlarna, 94% av alla avrättningar som Amnesty har kännedom om genomfördes i Kina ( 1 700), Iran (94), Saudiarabien (86) och USA (60).

Amnesty har samlat uppgifter om 1 700 avrättningar i Kina, men det finns ingen officiell statistik så det är sannolikt toppen på ett isberg. Enligt en välkänd kinesisk juridisk expert, Liu Renwen, avrättas cirka 8 000 människor varje år i Kina. Av de 68 brott som är belagda med dödsstraff ingår bland annat ekonomiska brott som skattefusk, förskingring och tagande av mutor. Bristfälliga rättegångar och användning av tortyr för att tvinga fram "bekännelser" ökar risken för att oskyldiga ska dömas till döden.

Iran är det enda land som avrättade ungdomsbrottslingar under 2005. Minst åtta människor avrättades för brott de begått när de var under 18 år och två var minderåriga då de avrättades. Att döma minderåriga till döden är ett brott mot FN:s barnkonvention som Iran har anslutit sig till.
Dödsstraffet utdöms även för moralbrott som otrohet och "otuktigt beteende".

I Saudiarabien har människor förts från sin fängelsecell och avrättats utan att veta att de var dömda till döden. Majoriteten av dem som döms till döden är utlänningar och rättegångar har ofta genomförts utan vare sig juridiskt ombud eller tolkhjälp, vilket innebär att den åtalade inte vet vad han eller hon anklagas för.

Av USA:s 50 delstater har 38 dödsstraff, men merparten av avrättningarna sker i ett fåtal av dessa delstater. Under 2005 avrättades 60 personer i
16 delstater, 19 i Texas, fem i Indiana, fem i Missouri och fem i North Carolina. Allmänhetens starka stöd för dödsstraffet har dock minskat under senare år i USA. En anledning är de allvarliga brister i rättssystemet som har avslöjats. Sedan dödsstraffet återinfördes i slutet av 1970-talet har
122 fångar släppts från sina dödsceller sedan bevis har framkommit att de var oskyldiga. Flera av dessa fångar hade redan fått ett datum för sin avrättning. Hur många som har avrättats trots att de var oskyldiga finns det ingen uppgift om.

I mars 2005 tog Högsta domstolen i USA ett viktigt steg i kampen mot dödsstraffet när dödsstraffet avskaffades för minderåriga. Under många år var USA det land som avrättade flest ungdomsbrottslingar.

I länder som Uzbekistan och Vitryssland får varken den dödsdömde eller de anhöriga veta när avrättningen ska ske. Efter avrättningen begravs fången på en hemlig plats och familjen får inte ens veta var graven finns.

Dödsstraffet är oåterkalleligt, det är det yttersta förnekandet av mänskliga rättigheter. I många länder utdöms det på ett diskriminerande sätt, i bristfälliga rättegångar, efter bekännelser som har framtvingats under tortyr eller av politiska skäl för att tysta motståndare till regeringen. Det finns inget vetenskapligt belägg för att dödsstraffet skulle ha någon avskräckande effekt, trots att det är det främsta argumentet för dem som förespråkar dödsstraff.

Mer information om dödsstraffet finns på www.amnesty.se


Elisabeth Löfgren

pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se