Skip to main content

VÄRLDEN :Uppmaning till FN-länderna att anta resolution om dödsstraff

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 17:15 CET

I FN:s generalförsamling behandlas nu en resolution om ett moratorium (tillfälligt stopp) i verkställandet av dödsstraffet. Amnesty välkomnar att 78 länder hittills har beslutat att stödja resolutionen - den tredje om stopp för avrättningar sedan år 2007.

När FN grundades 1945 hade endast åtta stater avskaffat dödsstraffet för alla brott. Idag har inte mindre än 136 av FN:s 192 medlemsländer, i lag eller i praktiken, avskaffat dödsstraffet. Sedan 1959 har FN:s generalförsamling, i vilken alla FN:s medlemsländer ingår, antagit resolutioner i syfte att minska användningen av dödsstraff.Generalförsamlingens, liksom Amnestys, vision är en värld utan dödsstraff och dessa resolutioner som uppmanar till ett moratorium är viktiga delmål på vägen. 

Amnesty uppmanar alla medlemsstater att stödja resolutionen men också att inte gå med på eventuella tillägg, ändringar, av texten som går emot andemeningen - att moratoriet ska leda till ett avskaffande av dödsstraffet. 

De länder som tidigare röstat mot ett stopp för avrättningar hävdar: att generalförsamlingen lägger sig i deras interna affärer, att staterna som stödjer ett moratorium försöker att tvinga på de länder som använder dödsstraff sin världsbild, och att dödsstraffet inte är en fråga om mänskliga rättigheter utan endast handlar om rättsskipning. 

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står tydligt att även människor som begått, eller misstänks ha begått, kriminella handlingar omfattas av de mänskliga rättigheterna. År 1977 antogs dessutom en resolution med konsensus i FN:s generalförsamling i vilken FN erkänner dödsstraffet som en fråga om mänskliga rättigheter.

Att lägga sig i andra länders affärer gällande mänskliga rättigheter är ett av syftena bakom FN. I artikel 1 i FN-stadgan står att medlemsländerna ska samarbeta för att "lösa internationella problem av ... humanitär karaktär och att stödja samt uppmuntra respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter". 

Mer information om dödsstraffet

Argentina, Uzbekistan, Burundi och Togo är de länder som senast har avskaffat dödsstraffet.

I Europa och Centralasien är det endast Vitryssland som fortfarande avrättar fångar. 

Under åren 2008 och 2009 verkställdes inga avrättningar i 49 av de 53 staterna i den Afrikanska unionen. På den amerikanska kontinenten är det bara USA som regelbundet verkställer dödsstraffet men det senaste årtiondet har antalet avrättningar per år sjunkit med hälften i USA. I Asien gjorde fyra länder: Afghanistan, Indonesien, Mongoliet och Pakistan, ett uppehåll i avrättningar under 2009.

Det finns inga vetenskapliga studier som bevisar att dödsstraffet har en särskilt avskräckande effekt till skillnad från andra straff. Däremot finns alltid risken att det juridiska systemet brister och att en oskyldig människa avrättas. Det går inte att i efterhand rätta till ett dödsstraff som har verkställts. 


Emilie Holmstrand, Amnesty Press och media