Skip to main content

VÄRLDEN:Världens ledare sviker de fattiga

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 08:55 CEST

Aktionsplanen som världens ledare kommit överens om för nå fram till ett förverkligande av millenniemålen kommer inte att ge världens fattiga deras rättigheter, varnar Amnesty i ett uttalande på tisdagen.

Trots övertygande bevis om att miljoner fattiga människor lämnas utanför millenniemålen har världens ledare inte lyckats sätta mänskliga rättigheter i centrum under toppmötet i New York den här veckan.

- Det är bara fem år kvar och det är helt oacceptabelt att världens ledare inte kan komma överens om konkreta åtgärder mot diskriminering och andra människorättskränkningar, som ligger till hinder för att kunna uppfylla millenniemålen för dem som allra bäst behöver dem, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

- Visserligen innehåller planen skrivningar om att "respekt för och främjande och skydd för mänskliga rättigheter är en integrerad del av arbetet för att uppnå millenniemålen", men i praktiken finns ingen verklig vilja till uppföljning eller att handgripligen ta tag i problemen.

Trots stora ord om vikten av ansvarstagande, har toppmötet inte lyckats komma fram till en lösning på hur regeringar ska kunna avkrävas ansvar för att förverkliga sina löften.

- Världens ledare ber oss lita på dem, ett obegripligt krav när vi ser klyftan mellan vad de skulle ha gjort och vad de hittills har lyckats åstadkomma, säger Salil Shetty.

Millenniemålet att minska slummen omfattar bara tio procent, därmed har man, under den senaste tio åren, förbisett levnadsförhållandena för över en miljard människor. Trots bevis för att omfattande tvångsvräkningar förvärrar fattigdomen för redan utsatta människor och därmed undergräver millenniemålen, ställs inga krav på regeringar att upphöra med detta. Planen talar i stället om att minska andelen människor som lever i slum vilket i praktiken kan leda till en ökning av tvångsvräkningar.

Toppmötet har heller inte tagit upp de grundläggande orsakerna till varför vissa millenniemål inte kommer att kunna uppfyllas. Frågan om osäkra aborter har helt ignorerats, trots att det är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet och därmed också ett allvarligt hinder för att uppnå millenniemålet att minska mödradödligheten med 75 procent fram till 2015.

- Regeringar har en skyldighet, enligt internationella människorättsfördrag, att tillgodose alla människors rätt till mat, hälsa, boende och vatten. Trots det har de använt dyrbar tid till att förhandla och tvista om huruvida de fördrag de kom överens om för drygt 40 år sedan ens ska omnämnas i handlingsplanen. Nu ligger ansvaret hos de enskilda regeringarna att sätta nationella mål för att förverkliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, säger Salil Shetty.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer