Skip to main content

Vitryssland och Uzbekistan - de sista bödlarna

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 12:07 CEST

Vitryssland och Uzbekistan är de enda före detta sovjetstater som fortfarande utdömer och verkställer dödsstraff. Varken de dödsdömda eller deras anhöriga får i förväg veta när avrättningen ska ske, och har därför ingen chans att ta ett sista farväl av varandra. De anhöriga får inte heller begrava kroppen efter avrättningen, och myndigheterna vägrar att lämna ut uppgifter om var kroppen ligger begravd.

De dödsdömda lever i ständig skräck eftersom de när som helst kan bli hämtade till avrättningskammaren. Enligt både vitrysk och uzbekisk lag kan avrättningen äga rum så fort presidenten avslagit nådeansökan, men varken den dödsdömdes advokater, släktingar eller ens den dödsdömde själv får veta när nådeansökan ska behandlas och vilket beslut som fattats.

Amnesty har mottagit information från flera källor som gör gällande att dödsdömda fångar i Uzbekistan regelbundet misshandlas av fångvaktare. Fångarna bor ofta två och två i mycket små celler och sover på träbritsar. Under en av britsarna finns en skål eller ett hål som fungerar som toalett, och solljuset når nästan aldrig in i cellerna. Fångarna tillåts endast att ta en treminutersdusch varannan vecka och de får aldrig tillräckligt med mat.

Förhållandena för dödsdömda i Vitryssland och Uzbekistan når således inte alls upp till internationella normer för mänskliga rättigheter, inklusive FN:s grundläggande principer för behandling av fångar. Dessutom är båda staternas rättssystem mycket bristfälliga, vilket har skapat en grogrund för juridiska misstag. Amnesty har dokumenterat dussintals fall med inkorrekta rättegångar, tortyr, misshandel och korruption i både Vitryssland och Uzbekistan.

Amnesty uppmanar nu Uzbekistan och Vitryssland att omedelbart avskaffa dödsstraffet och istället införa ett moratorium, att förvandla alla nuvarande dödsdomar till fängelsestraff, att anpassa fängelseförhållanden till internationell standard, att offentliggöra statistik och andra uppgifter om dödsstraffet för att skapa en allmän debatt i frågan, samt att reformera lagstiftningen så att den stämmer överens med ländernas åtaganden och skyldigheter under internationella MR-fördrag.

Läs hela rapporten
http://web.amnesty.org/library/index/engeur040022004

Författad av: Sara H Ångström, praktikant Amnesty Press och media