Skip to main content

Är ni produktiva på riktigt eller bara upptagna?

Blogginlägg   •   Okt 05, 2016 17:45 CEST

Vi arbetar mer och mer och hårdare och hårdare – men hur mycket får vi ut av det? Produktivitetens utveckling i västvärlden saktar in trots alla effektiviseringar, verktyg och appar som ska göra oss mer produktiva. Varför? Faller din organisation i fällan av att jobba mer men få ut mindre?

Googla “produktivitet” + “app” eller “tips” och träffarna bli otaliga. Tänk på all teknik du och kollegorna har till ert förfogande i dag som gör många uppgifter enklare. Tänk på all kunskap vi kollektivt byggt upp och gjort tillgänglig.

Vi borde vara extremt produktiva. Men det är vi inte. Arbetskraftens produktivitet i världens mest utvecklade länder visar istället en vikande trend. Trenden matchas av den magkänsla som drabbar alltför många, alltför ofta, på jobbet: “Vart tar all tid vägen? Jag får inget gjort!”

Hur blev det såhär?

Ganska mycket pekar mot att vårt sätt att organisera oss och arbeta i dag inte bara är mindre produktivt än vi tror utan rent kontraproduktivt.

Citat Yves Morieux produktivitet

Oavsett hur vi mäter, faller produktiviteten

Ett vanligt mått på produktivitet är, något förenklat, att ställa antalet arbetade timmar i ett land gentemot BNP och därigenom se hur effektivt arbetstimmarna används. Internationella ekonomiska organisationen OECD definierar produktivitet såhär:

“BNP per arbetad timme är ett mått på arbetsproduktivitet. Det mäter hur effektivt arbetsinsatser kombineras med andra produktionsfaktorer och används i produktionsprocessen. Arbetsinsatsen definieras som det totala antalet timmar som arbetats av alla personer engagerade i produktion.”

Forskare och analytiker tycks oavsett rätt eniga om att hur vi än mäter, har produktivitetens tillväxt fallit betänkligt. Nyligen rapporterade amerikanska arbetsdepartementet att produktiviteten i USA rent av minskade det andra kvartalet 2016 vilket sätter i USA i den längsta sträckan av fallande produktivitet sedan 70-talet.

Yves Morieux, organisationsspecialist hos Boston Consulting Group (BCG), överblickar i ett TED-föredrag hur produktivitetens tillväxt minskat historiskt:

  • På 50-talet växte produktiviteten i Europas 15 största ekonomier med ungefär 5 % per år.
  • Under 70- till tidiga 80-talet växte den med omkring 3 % per år.
  • Från mitten av 90-talet till i dag har den växt med mindre än 1 % om året.

I andra stora, välutvecklade ekonomier, t.ex. Japan och nämnda USA, syns samma trend: fallande tillväxt av produktivitet.

Hur blev det såhär? Och vad kan vi göra åt det? Läs hela artikeln i vårt webbmagasin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera