Skip to main content

Dekra: Med kvalitetsarbetet som bränsle och sköld

Blogginlägg   •   Feb 10, 2016 18:11 CET

Staffan Grandin är kvalitetschef på Dekra Automotives som vuxit snabbt sedan det statliga monopolet på fordonsbesiktning släpptes. Med ett genomtänkt kvalitetsarbete har han hjälpt Dekra att växa från noll till 51 anläggningar på bara några år. Nu kan samma kvalitetsarbete visa sig bli avgörande när 35 % av marknaden riskerar att försvinna över en natt.

När förutsättningarna på marknaden förändras framgår det med tydlighet vilka företag som har byggt upp en stark organisation och vilka som inte har det. För Staffan Grandin, kvalitetschef på Dekra Automotives, finns risken att 35 % av marknaden försvinner över en natt, något han bemöter med ett noggrant kvalitetsarbete.

Men vi börjar i en annan ände. Dekras resa på den svenska marknaden för fordonsbesiktning har varit spikrak. Sedan monopolet på bilprovning släpptes 2010 har de både etablerat sig och vuxit med 51 anläggningar. Staffan Grandin var innan monopolet släpptes teknisk chef på Svensk Bilprovning och blev därefter vd på Applus Bilprovning. Två år senare förvärvade Dekra Applus Bilprovning och Staffan började som teknisk chef, it-chef och kvalitetschef.

statistik besiktning

– I dag ansvarar jag för att våra anläggningar och vår personal uppfyller alla krav som finns på oss, att vi har giltiga certifikat samt kalibrerad och kontrollerad utrustning. Det blir mycket kvalitetsövervakning med bland annat mätosäkerhetsberäkningar för olika kontrollmetoder och instrument, berättar Staffan.

Hög etableringstakt kräver ett starkt ledningssystem

På Dekra måste kvalitetstänket genomsyra allt, inte minst det interna arbetet med att hela tiden leva upp till sitt mantra ”On the safe side”. Särskilt utmanande blir det då etableringstakten är hög.

– Vi har öppnat en ny bilprovning i månaden i snitt under en lång period. Det är ganska mycket, med allt vad det innebär av t.ex. ny personal. För mig personligen blir det mycket kvalitetsövervakning. Det är den stora delen. Sedan är jag tekniskt ansvarig, ansvarar för vår utrustning och ser till att den är i skick och brukas som den ska.

Hur lyckas Staffan se till att Dekra håller kvaliteten trots etableringstakten? Läs hela intervjun i vårt webbmagasin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera