Skip to main content

Hur skriver du en policy som någon vill läsa?

Blogginlägg   •   Jan 25, 2016 18:17 CET

Vad är det som gör att en del policyer mest samlar damm? Och hur skriver man en policy som någon faktiskt vill läsa?

Policyer finns (förhoppningsvis) av en anledning. Men de ska ju inte bara ligga där, längst ner i mappstrukturen eller i arkivskåpets mörkaste hörn. De ska tas fram, läsas, användas. Hur åstadkommer man det?

Tre fallgropar med policyer

1. Policyn är luddig

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Känner du igen dig? Det beror på att det här är en väldigt vanlig formulering i arbetsmiljöpolicyer. Och det är egentligen inget fel på den. Det är fina mål. Problemet är att det inte finns något konkret i formuleringen. Hur skapar vi en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats? Och hur aktiva ska vi vara för att arbetet ska räknas som aktivt? Hur vet vi att vi lyckas? Många policyer har tillkommit ”bara för att”. De finns bara för att de ska finnas, och ingen har lagt ner energi på att de ska ge någon effekt.

2. Policyn är krånglig

Som allmän princip skall en begränsad hållning intas avseende finansiellt risktagande inom företaget.

Alla i företaget ska medverka till ett positivt samspel anställda emellan eftersom detta påverkar stämningen på arbetsplatsen vilket i sin tur påverkar hur vi bemöter kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra affärskontakter.

Givaren av en otillbörlig förmån gör sig skyldig till bestickning. Det ligger på varje medarbetares ansvar att noga utreda om risk finns för att bestickning föreligger.

Det här är tre exempel på hur det ser ut i riktiga policyer. Visst, det går att förstå vad det står. Men är det inte onödigt krångligt och byråkrat-tråkigt skrivet?

Policydokument samlar damm - varför?

3. Policyn förblir oläst

Det här är ofta en direkt följd av 1 och 2. Ingen läser policyn, eftersom alla redan vet att den finns där mest för att den ska finnas, att den inte egentligen säger någonting konkret och att den dessutom är svårbegriplig. Lägg till att den dessutom kanske är 20 sidor lång. Ingen orkar läsa 20 sidor komplicerat fluff.

Som tur är finns det motgift mot sövande policyer. Läs hela artikeln och lär dig att skriva läsvärda policyer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera