Antura utses till både Superföretag och Gasellföretag - för sjunde året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 09:18 CEST

Antura erhåller de två utmärkelserna Superföretag och Gasellföretag för sjunde året i obruten följd. Genom att toppa i dessa vedertagna undersökningar räknas Antura som ett av Sveriges främsta företag genom tiderna.

FläktGroup väljer Antura Projects för bättre kontroll över projektportföljen

Nyheter   •   Okt 19, 2018 12:56 CEST

Förbättrad överblick och fler möjligheter att analysera och följa upp projektportföljen över tid. Det är några av målsättningarna som FläktGroup har satt upp, då bolaget implementerar Antura Projects som projekverktyg.

Som global marknadsledare för inomhusklimat- och brandsäkerhetslösningar lägger FläktGroup stort fokus på att utveckla nya, energieffektiva ventilationslösningar. Utöver produktutveckling drivs ett stort antal projekt inom mjukvara och gentemot kund. Behovet av bättre överblick och fler möjligheter att analysera och följa upp projektportföljen bidrog till att FläktGroup såg sig om efter ett koncernövergripande projektverktyg. Inte minst efterfrågades ett nytt systemstöd av utvecklingsavdelningen, som ofta kom att hantera resurskrockar mellan projekt.

Efter en jämförande bedömning av ett flertal projektverktygsleverantörer valde FläktGroup Antura och Antura Projects, som erbjöd den bästa funktionaliteten och användarvänligheten tillsammans med en attraktiv prisbild. Det nya projektverktyget kommer att implementeras i full skala under 2019 och funktioner såsom portföljhantering, dokumenthantering och tidrapportering på projekt avses nyttjas initialt. Svein Lister, Digital Development Director vid FläktGroup ser gott om potential i verktyget och berättar att en koppling till Microsoft Dynamics, liksom stöd för Kanban-tavlor, är relevant i ett första skede. Om det fortsatta samarbetet samt implementeringen av Antura Projects säger han:

–Jag tror att Antura Projects är det verktyg vi behöver för att hjälpa oss att strukturera vår projektportfölj. Samtidigt har vi en utmaning i att få med hela verksamheten på tåget och att se till att verktyget används på ett sätt som gör att vi får ut dess fulla potential.

Genom Antura Projects tar FläktGroup kontroll över projektportföljen och får samtidigt mer tid åt att utveckla den egna kärnverksamheten. Antura hälsar FläktGroup varmt välkommen som ny kund!

Förbättrad överblick och fler möjligheter att analysera och följa upp projektportföljen över tid. Det är några av målsättningarna som FläktGroup har satt upp, då bolaget implementerar Antura Projects som projekverktyg.

Läs vidare »

Projektstyrning i fokus när Norrköpings kommun växer

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 13:10 CEST

Norrköpings kommun växer. I visionen för 2035 ingår att öka invånarantalet från 137 000 till över 175 000 och fram till dess ska 15 000 nya bostäder byggas. För att uppnå bästa möjliga förutsättningar att lyckas i processen initierade kommunen ett projekt för samordnad och effektiv samhällsbyggnad (SESAM) och som resultat efterfrågades ett projektledningssystem. En upphandling genomfördes tillsammans med Nodra, tidigare Norrköpings Vatten och avfall, med målsättning att införa ett IT-stöd för styrning av såväl gemensamma som verksamhetsspecifika projekt och uppdrag.

Vid upphandlingen fästes stor vikt vid användarvänlighet; det nya systemstödet skulle vara enkelt och lättförståeligt. Vidare skulle verktyget kunna konfigureras för att stödja befintliga arbetsprocesser och den etablerade projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Utöver möjligheten till integration mot andra system, såsom ekonomisystemet Economa, efterfrågades stöd för projektplanering, portföljhantering, resurshantering, tidrapportering, dokumenthantering och uppföljning genom standardrapporter.

Avgörande var också att systemet skulle fungera lika bra i kommunens standardwebbläsare MS Edge, som i andra etablerade webbläsare och på mobila enheter.

Erfarenheter från liknande införanden samt uppvisandet av en trovärdig och genomtänkt implementationsplan var betydelsefullt och Anturas erfarenheter från att implementera Antura Projects hos ett 20-tal liknande kommunala verksamheter vägde tungt.

Implementering är planerad att ske gradvis, med start hösten 2018.

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Group består av Antura AB och dotterbolagen Antura A/S och Antura Software UK Limited.

Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Saab, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Anturas målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Tillväxtkommunen Norrköping initierade ett projekt för effektiv samhällsbyggnad och som resultat upphandlades ett gemensamt projektledningssystem. Antura Projects uppfyllde samtliga krav i upphandlingen och implementeras i verksamheten med start hösten 2018.

Läs vidare »

Hoist Finance väljer Antura som leverantör av projektverktyg

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 14:07 CEST

Kreditmarknadsbolaget Hoist Finance väljer att implementera Antura Projects som stöd för den internationella projektverksamheten.

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut, specialiserad på förvärv av portföljer med förfallna fordringar. Koncernen har idag drygt 1 200 anställda och bedriver verksamhet i 10 länder i Europa.

Projektkontoret beslutade att utvärdera såväl system som processer och etablerade därför ett mindre projektkontor, där bolaget under 18 månader genomförde ett flertal förbättringsinitiativ. Parallellt lanserade Hoist Finance deras Project Management Academy, vilket erbjuder projektmedlemmar möjligheten att ta del av best practice samt inhämta nya kunskaper kring projekt- portfölj och resurshantering.

Som en följd av det lyckade förändringsarbetet efterfrågades ett gemensamt projektvertyg och i slutet av 2017 beslutade Hoist Finance att utvärdera olika system på marknaden. Utöver detta genomfördes en anbudsprocess och valet föll på Antura Projects.

Att samla all projektinformation på ett ställe underlättar både projektkontorets uppföljningar på portföljnivå och projektmedlemmarnas dagliga arbete i enskilda projekt. Sammantaget ger valet av Antura Projects som projektverktyg Hoist Finance optimala förutsättningar att lyckas med sin projektverksamhet.

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Group består av Antura AB och dotterbolagen Antura A/S och Antura Software UK Limited.

Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Saab, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Anturas målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Kreditmarknadsbolaget Hoist Finance väljer att implementera Antura Projects som stöd för den internationella projektverksamheten.

Läs vidare »

Tekniska verken väljer Antura Projects som projektverktyg

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 14:03 CEST

Efter en utvärderingsperiod har Tekniska verken valt att implementera Antura Projects som projektverktyg.

Tekniska verken ägs av Linköpings kommun och koncernen är en av regionens största företagsgrupperingar. Verksamhet bedrivs inom ett flertal områden relaterade till energi; tjänster såsom elnät, belysning, vatten och fjärrvärme nyttjas i vardagen av 240 000 privat- och företagskunder. Den omfattande projektverksamheten samt behovet av att samla alla projektmedlemmar kring ett system föranledde beslutet att införa ett projektvertyg. Till följd av detta avopades Antura Projects via ramavtal.

Efter en evaluering av systemet i en avgränsad del av projektorganisationen väljer Tekniska verken att införa Antura Projects inom projektportföljen för digitala utvecklingsprojekt.

 Implementationen sker gradvis med initialt fokus på resurshantering i syfte att underlätta strategisk uppföljning samt planering och fördelning av både personella och materiella resurser. Anturas färdiga integration med projektmetodiken XLPM säkerställer att arbetet följer den gemensamma projektmodellen och fler integrationer, bland annat med IFS och Sharepoint, väntas i framtiden. På sikt är ambitionen också att, utfrån verksamhetens behov, addera fler funktioner.

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Group består av Antura AB och dotterbolagen Antura A/S och Antura Software UK Limited.

Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Saab, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Anturas målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Efter en utvärderingsperiod har Tekniska verken valt att implementera Antura Projects som projektverktyg.

Läs vidare »

Antura förstärker styrelsen – tar in Elicits och Benifys medgrundare

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:06 CEST

Vid Anturas årsstämma 2018 valdes Patrik Thelandersson (Elicit) och Andreas Nyberg (Benify) in i Anturas nya styrelse. Som medgrundare av Elicit Group respektive Benify, tillför dessa nyförvärv värdefull kompetens och erfarenhet inom bland annat strategisk mjukvaruutveckling, internationalisering samt hållbar tillväxt.

Patrik Thelandersson, medgrundare och huvudägare av Elicit Group samt VD under åren 2001-2013, är en av de två nya ledmöterna som tillträdde i samband med Anturas årsstämma. Elicit är ett bolag som är brett respekterat och uppmärksammat för såväl affärsidé som företagskultur, och Patrik spelar en central roll i denna utveckling. Patrik är även operativt ansvarig för molntjänsten pinDeliver och har mångårig erfarenhet inom mjukvaruutveckling och ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor.

Jag är helt säker på att effektivt resursutnyttjande är en av de viktigaste nycklarna till en hållbar framtid, för organisationer såväl som samhälle, och Antura har utvecklat en fantastisk produkt för detta. När jag fick frågan om att bli styrelseledamot i Antura var svaret självklart. Här vill jag vara med och bidra. För Antura Projects är viktigt, säger Patrik Thelandersson om sitt nya uppdrag som styrelseledamot.

Han får sällskap av Andreas Nyberg, medgrundare av Benify som är ett av Sveriges mest framgångsrika mjukvaruföretag. Andreas Nyberg har ett förflutet som CTO och förutom att driva teknikutvecklingen på strategisk nivå har han fokuserat på internationaliseringsarbete, organisationsfrågor samt försäljning och förvärv av bolag. I Benifys kundkrets finns idag 18 av Sveriges 30 största företag och hundratusentals anställda använder Benifys förmånsportal varje månad.

–Jag brinner för skalbara lösningar och Antura Projects kan verkligen hjälpa företag att nå sin fulla potential. Då jag fick frågan om jag ville sitta i styrelsen var svaret självklart ja, konstaterar Andreas Nyberg.

Tillsammans med styrelseordförande Fredrika Hörlin samt ledarmöterna Ola Gravenfors och Mattias Andersson, VD för Antura, kommer Patrik Thelandersson och Andreas Nyberg att arbeta för Anturas fortsatta framgång och expansion.

Antura är ett bolag som har uppnått stora framgångar under sin 17-åriga historia, men ambitionerna för framtiden är ännu högre. Ett stort arbete har lagts ned på att identifiera de personer som tillsammans med befintlig styrelse, skulle ha bäst förutsättningar att leda Antura in i framtiden och mot de visionsmål vi har satt upp för 2022. Det är därför ytterst glädjande att våra två främsta kandidater har valt att tacka ja. Tillsammans kommer vi att ta Antura till nya höjder, avslutar Mattias Andersson.

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Group består av Antura AB och dotterbolagen Antura A/S och Antura Software UK Limited.

Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Saab, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Anturas målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Vid Anturas årsstämma 2018 valdes Patrik Thelandersson (Elicit) och Andreas Nyberg (Benify) in i Anturas nya styrelse. Som medgrundare av Elicit Group respektive Benify, tillför dessa nyförvärv värdefull kompetens och erfarenhet inom bland annat strategisk mjukvaruutveckling, internationalisering samt hållbar tillväxt.

Läs vidare »

Göteborg bygger för framtiden -med stöd av Antura Projects

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:37 CEST

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Omfattande infrastruktur- och byggprojekt planeras i samverkan mellan förvaltningar och bolag, men komplexiteten är stor. Genom Antura Projects uppnår de olika projektverksamheterna transparens; all information som behövs för att planera, hantera och styra de omfattande projekten finns tillgänglig för alla, i realtid.

Möjligheten att växa med verktyget avgörande när Öresundskraft rustar för framtiden

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:32 CEST

Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt.

Antura lanserar ny hemsida och uppdaterar sin grafiska profil

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 16:22 CET

Antura, framgångsrik leverantör av projektverktyget Antura Projects sedan 2001, lanserar idag en ny hemsida. Målsättningen är att presentera Anturas produkter och tjänster samt kompetensen inom bolaget på ett tydligt och lättöverskådligt sätt, i linje med varumärket.

Skanska UK väljer Antura som leverantör av projektverktyg

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:28 CET

Skanska UK har efter en omfattande upphandlingsprocess valt att använda Antura Projects som verktygsstöd för bolagets projekt-, portfölj- och resurshantering.

Bilder & Videor 2 bilder, 3 videor

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • mawattwviakds.fganaudeesrsvisojln@wyaneatukfrayg.suceub
  • +46-(0)708-807020

Om Antura AB

Antura Projects - helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Group består av Antura AB och dotterbolagen Antura A/S och Antura Software UK Limited.

Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Saab, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Anturas målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Adress

  • Antura AB
  • Västra Hamngatan 13 A
  • 41117 Göteborg
  • Vår hemsida