Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lönepolitik och förmåner 2011 - rörliga ersättningar vanliga till både chef och medarbetare

Tre av fyra företag har idag någon form av rörlig ersättning. Ledning och högre chefer har mer utbetalt i form av aktier och optioner respektive pensionsavsättningar än andra medarbetarkategorier. Cirka 75 procent av företagen jämför sig mot marknaden både vad gäller grundlön, rörlig ersättning och förmåner, visar AonHewitts undersökning av lönepolitik och förmåner, där 181 företag medverkat.

Vid utbetalning av rörlig ersättning omfattas ledning och högre chefer till 90 procent av programmen, mellanchefer omfattas till 79 procent, specialister till 72 procent, tjänstemän till 60 procent och övriga medarbetare till 56 procent. I två av fem företag omfattar programmen samtliga medarbetare. Över hälften av företagen tillämpar en lägre gräns för att rörlig ersättning ska utgå, till exempel att målen skall ha nåtts till 90 procent. För att betala ut rörlig ersättning anger störst andel, 87 procent, ett finansiellt resultat som bas och 73 procent anger att individuella mål ligger till grund för utbetalning.

Samtliga deltagande företag erbjuder också någon form av förmånspaket. Vanligast är sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag samt förmånsbil. Störst andel företag, 32 procent, betalar ut mellan 2000 – 2999 kr i friskvårdsbidrag.

- Trots all negativ uppmärksamhet kring rörliga ersättningar och bonusar under finanskrisen ser vi inget som tyder på att de skulle bli mindre vanliga. Tvärt om är det så att en klar majoritet av de företag vi undersökt fortsätter arbeta aktivt med rörliga delar som en komponent av ersättningspaketet, inte bara till chefer utan även andra medarbetare, säger Jacob Schlawitz, VD Aon Sweden.

I årets undersökning medverkade 181 företag och organisationer verksamma i Sverige.

Majoriteten av de deltagande företagen finns representerade i Stockholmsregionen samt Göteborg/Västsverige. Cirka 50 procent av de deltagande verksamheterna återfinns inom Handel, Tjänster och Service, Verkstads- och Elektronikindustrin samt Läkemedelsindustrin.

Ämnen


Om Aon Sweden

Aon Sweden är Sveriges ledande leverantör av risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling, human resources-lösningar och outsourcing. Aon Sweden har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon Sweden cirka 250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gå in på www.aon.com/sweden/ för mer information.